Šest stovek nových lůžek v domovech pro důchodce dostanou v následujících deseti letech Brňané. Představitelé města jejich zřizováním reagují na stárnutí populace. Podle posledních informací statistiků bude starých přibývat stále rychleji.

V současnosti tvoří lidé nad pětašedesát let pětinu obyvatel města. Za dekádu to má být čtvrtina. V roce 2050 už třetina. A čísla nadále porostou v celém kraji. „Muž, který v roce 2019 dovršil pětašedesát let, má pravděpodobně před sebou ještě přes šestnáct let života. Pětašedesátiletá žena dvacet a půl roku. Oproti roku 2001 je to u obou pohlaví nárůst o více než dva roky,“ uvedl Karel Adam z Českého statistického úřadu.

Jihomoravský kraj se tak svou střední délkou života umístil na čtvrtém místě v republice u mužů a druhém místě u žen. Skončil za Prahou, Vysočinou a Královéhradeckým krajem.

Podle sociologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Aleše Burjanka to může vyústit v příval lidí stěhujících se na jih Moravy. „Rozdíly leží v sociální skladbě obyvatel a dostupnosti zdravotní péče. Lepší naději na dožití mají velká města. Proto jsou pak migračně atraktivnější. Lze rovněž očekávat, že zdravotnický a sociální systém bude pod větším tlakem. Rozdíl mezi důchodci a lidmi v produktivním věku se totiž neustále zvětšuje,“ informoval.

Data rovněž ukazují, že ženy dosahují vyššího věku. „Je to dáno biologicky i sociálně. Muži totiž vykonávají zdraví ohrožující profese. Poslední dobou se však mezera začíná zužovat,“ doplnil Burjanek.

Se snižující se úmrtností souvisí i další faktory. Hlavně dostatek pohybu a zlepšující se léčebné metody. „Lidé také chodí častěji na preventivní prohlídky. Právě tam se zjišťují rizikové faktory typu hladina cukru, cholesterol nebo tlak,“ popsal lékař Tomáš Klobas.

Jasný recept na dlouhověkost má pětaosmdesátiletý Jaroslav Švarc ze Znojma. „Chodím každý den hodně pěšky. Mám rád maso, ale chleba nejím. Občas si dám s přáteli dobré víno nebo meruňkovici. A už třicet let nekouřím,“ vylíčil.