Nynější ruční dotřiďovací linka na papír a plast je už na hraně svých kapacit. Loni zpracovala šest a půl tisíce tun papíru a čtyři tisíce tun plastu. „Ruční dotřiďování už nestačí. Množství navezeného papíru a plastu se každoročně zvyšuje, za posledních pět let v souhrnu o čtyřicet procent,“ vyčíslil předseda představenstva Sako Brno Filip Leder.

Novou dotřiďovací linku budou obsluhovat počítačem řízené stroje. Pokročilá technologie zvládne vytřídit až čtyři a půl tuny odpadu za hodinu. Podstatně se rozšíří spektrum roztříditelných plastů.

Automatická dotřiďovací linka umožní efektivně zpracovat sbíraný plast a papír a jako první v republice si poradí i s odpadem uloženým v pytlích Roztrhne jej tak, aby na třídící linku postupoval už volně ložený.

Například PET lahve rozpozná také podle jejich barevnosti. „Čistota vytříděného materiálu bude přibližně devadesát procent, což je hodnota, na níž dotřiďovací linky, založené na lidském faktoru, prostě nemohou dosáhnout,“ doplnil Leder.