Velká vstupní hala jako nová brána do města a široký průchod pro cestující pod projíždějícími vlaky. Zastřešený prostor šestnácti kolejí s nástupišti. Autobusy jezdící ve stejné, sedmimetrové úrovni nad zemí jako soupravy. Okolo jezdící tramvaje a bulvár směřující do centra města. Brno zná od středy podobu nového hlavního vlakového nádraží. V mezinárodní architektonické soutěži se svým návrhem zvítězil nizozemský ateliér Benthem Crouwel Architects.

Nádraží vyroste na jih od centra města u řeky Svratky. Jako velký přestupní uzel zajistí propojení vlaků, autobusů, tramvají a také cyklistické dopravy s pěší. „Vítězný návrh v sobě podle soutěžní poroty kombinuje odkaz na historické veřejné budovy s moderním přestupním uzlem a kvalitním veřejným prostranstvím. Klade důraz na brněnského genia loci i pečlivé posouzení praktického fungování nové budovy nádraží i jejího okolí,“ sdělil městský architekt Michal Sedláček.

Nádražní prostor bude ze dvou stran zastřešený. Původně se počítalo s tím, že celé bude stát na mostní konstrukci. Nizozemští architekti jej navrhli umístit na náspy, což celou stavbu zlevní. Podél nádraží ze severozápadní strany povede tramvajová trať, která dostane přímo u něho i smyčku, i cesta pro cyklisty. Z opačné jihovýchodní strany budou k nádraží a okolo něho směřovat auta a autobusy.

Přestupní uzel naváže na vznikající novou čtvrť Trnitá. Její dominantou se stane široký bulvár propojující uzel s centrem města. Lemovat jej bude stromořadí, povede po něm tramvajová trať a také silniční doprava. „Modernizované srdce brněnského železničního uzlu v nové poloze u Svratky významně ovlivní další rozvoj města. Zjednodušením sítě kolejí se odstraní bariéry a uvolní se rozsáhlé plochy v centru města pro parky, rekreaci a větší výstavbu bytů. Nové nádraží z obou stran obklopí kvalitní veřejný prostor,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Nové nádraží vznikne hned u Svratky, jejíž nábřeží se zásadně promění. Při vybudování protipovodňových opatření na něm vzniknou prostory pro relax a odpočinek, lidé získají bezprostřední přístup k řece. Od nábřeží povede směrem do centra města promenáda s historickým železničním viaduktem.

Náklady skoro 50 miliard


Železničáři počítají s náklady na vybudování nového železničního uzlu mezi pětačtyřiceti a sedmačtyřiceti miliony korun. Samotné nádraží má stát zhruba dvacet miliard. V Brně poslouží jako hlavní stanice pro připravovanou vysokorychlostní trať. „Stávající předpoklad dokončení nové budovy hlavního nádraží směřuje do roků 2032 až 2035, kdy už bude hotová i část nové čtvrti Trnitá,“ řekl náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Vlastní stavební práce na přestupním uzlu potrvají šest let.

Kromě osobní vlakové dopravy pojme nové nádraží na šestnácti kolejích i nákladní vlaky. Nejezchleb uvedl, že dopravní simulace provedená při přípravě modernizace židenického nádraží, která bude předcházet stavbě nového hlavního, prokázala dostatečnou kapacitu pro nákladní dopravu.

Současný železniční uzel v centru Brna už kapacitně ani technicky nevyhovuje. O vzniku nového uzlu se ve městě mluví dlouhé desítky let. O jeho poloze u Svratky rozhodli v roce 2018 zastupitelé města i Jihomoravského kraje. Vyroste na místě stávajícího dolního nádraží.

Vítězní architekti z Nizozemska budou dohlížet na zpracování projektové dokumentace nové výpravní budovy a spolupracovat na projektu se železničáři. „Budou zárukou toho, že po dokončení bude nové nádraží nejen chloubou jižní Moravy, ale také místem, které budou cestující využívat opravdu rádi," poznamenal Nejezchleb.

Autoři vítězného návrhu v minulosti navrhli hlavní vlaková nádraží v nizozemských městech Amsterdam, Rotterdam nebo Haag. Právě jejich zkušenosti s takovými stavbami hrály důležitou roli při rozhodování soutěžní poroty. „Bylo vidět, že to je velmi zkušený tým, který se na všechny aspekty dívá velmi profesionálně a návrh skládá jako celek," poznamenal předseda poroty Petr Hlaváček.

Mezi posuzujícími byla třeba i architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Petr Gero. O vítězných návrzích porota rozhodla na začátku července. „Šlo o největší architektonickou soutěž v historii České republiky, kdy bylo úkolem soutěžících navrhnout nádražní budovu včetně kompletního řešení přiléhajících veřejných prostranství, budov pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost, autobusového nádraží, terminálu městské hromadné dopravy i propojení pro pěší,“ připomněl brněnský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

Jednalo se o dvoufázovou užší projektovou soutěž o návrh. Do prvního fáze se zapojilo dohromady dvanáct týmů. Tři byly vyzvány přímo, dalších devět vybrala odborná porota ze šestačtyřiceti zaslaných přihlášek a portfolií architektů. V první fázi dvanáct soutěžících své návrhy rozpracovalo. Čtyři z nich vybrala porota do druhé fáze soutěže, kde týmy návrhy víc rozpracovaly. „Navíc jsme jim doporučili některé části návrhu dále dopracovat, výsledek tak bude ještě lépe odpovídat nynějším přísným požadavkům na novou nádražní budovu,“ doplnil Sedláček jako jeden z členů poroty.

Aktuálně železničáři připravují modernizaci nádraží v Židenicích. Posune se blíž k městské hromadné dopravě, k Bubeníčkově ulici. „Práce začnou do tří let. Stavba není složitá, řadově potrvá dvě stavební sezony. Náklady budou zhruba miliarda korun," informoval Nejezchleb.