Vyjednávali jste o budoucí koalici i s ohledem na centrální politiku, kde je ODS v jednoznačné opozici vůči ANO, stejně jako Piráti?
I tuto skutečnost jsme při jednání zvažovali.

Máte do budoucna ambici působit v celostátní politice, budete například kandidovat do vedení ODS?
V tuto chvíli takové ambice nemám. Jsem brněnská pat-riotka a komunální politička, těším se na práci pro Brno, ale vnitrostranicky žádné postupy neplánuji.

Které části z těch, jež jste prosadili do koaličního prohlášení pro Brno, jsou pro celostátní program vaší strany nejtypičtější?
Zmínila bych zejména investice do digitalizace s cílem zjednodušit komunikaci občanů s úřady, snížit byrokratickou zátěž a efektivněji vy-užívat dostupných dat. Dále pak podporu podnikání: ve spolupráci s Hospodářskou komorou i podnikatelskými sdruženími chceme určit překážky pro podnikání v Brně a zpracovat návrhy na jejich odstranění. Pro velké investiční projekty se budeme snažit hledat cesty pro Brno výhodné spolupráce se soukromým sektorem.

V jaké oblasti byste uvítala těsnou spolupráci s konkrétními ministerstvy?
S vládou je potřeba vyjednávat zejména o penězích na nejvýznamnější investiční akci – tedy nového železničního uzlu a Janáčkova kulturního centra, stejně tak jako o penězích na Moto GP – Grand Prix České republiky. V oblasti kultury se budeme snažit docílit toho, aby se Národní divadlo Brno stalo institucí patřící pod ministerstvo kultury. Co se týče nejvýznamnějších zákonů, je to zákon o prioritních stavbách, zjednodušení zákonných podmínek pro urychlení výstavby infrastrukturních a strategických staveb a zjednodušení stavebního řízení, zákon o veřejných kulturních institucích a zákon o sociálním bydlení.

Obáváte se o přísun peněz do Brna či například zásahů do přesunu brněnského nádraží ze strany vlády? Čím chcete vládu přesvědčit?
Věřím, že vláda bude rozhodovat v zájmu svých občanů, nikoliv podle stranických kabátů primátorů a starostů nebo složení místních koalic. Přesun brněnského nádraží není jen zájmem Brňanů, má dopad do celého regionu a vlastně celé republiky. Jde-li tedy o projekty, které mají nadměstský význam, měly by být vládou podpořeny.

Pokud by záleželo jen na vás, přijala byste do Brna několik syrských sirotků?
Jako matka cítím, že nevinné děti musíme chránit, i když obecně podporuji, aby se problémy řešily tam, kde vznikají, a k masivní migraci jako nyní vůbec nedocházelo. V případě syrských sirotků je však situace jiná, je jasné, že pomoc potřebují a v Sýrii jim účinně pomoci nedokážeme. Je samozřejmě otázkou, kam by byly tyto děti umístěny, ale věřím, že vhodné řešení bychom dokázali najít, nějaké možnosti již i zazněly. Takže za mě ano, syrské sirotky bych do Brna přijala.

Jakou věc osobně chcete ve městě prosadit, abyste za čtyři roky mohla říct, že jste byla úspěšnou primátorkou?
V prvé řadě bych byla ráda, aby rada i zastupitelstvo města fungovaly jako celek se zájmem posunout Brno dopředu. Co se týče konkrétních věcí, za zásadní považuji zlepšení dopravní situace, ze strategických projektů pak výstavbu multifunkční hokejové haly.

Vláda schválila deficitní rozpočet. Plánujete podobně postupovat i v Brně?
Plánujeme rozpočet Brna schválit jako vyrovnaný.

Co z výdajů vyplývajících ze státního rozpočtu Brno nejvíce zatíží?
Rozpočet Brna nejvíce negativně ovlivňují neplánované výdaje, které vznikají městu v důsledku vládních rozhodnutí, například navýšení platů ve veřejné sféře.