Zhruba šest tisíc lidí žije v současnosti v brněnských Medlánkách. Na jejich území se nachází Technologický park, od začátku jeho vzniku uplynulo v těchto dnech třicet let. Jeho představitelé si nedávno nechali vypracovat nový master plán, který tam počítá s masivní dostavbou včetně nové rezidenční čtvrti. Podobně se na lokalitu dívá i připravovaný nový územní plán města. V Medlánkách ale kvůli tomu mají obavy až ze zdvojnásobení počtu obyvatel.

Kromě vícepodlažních firemních budov nový plán počítá s celou rezidenční čtvrtí v nejzápadnější části parku. Mají tam vzniknout obytné i rodinné domy. I kvůli nim má být prodloužena tramvajová trať. Ve spojitosti s novou výstavbu se v lokalitě zlepší občanská vybavenost. „V nové čtvrti budou bydlet desítky rodin. Proto se v návrhu objevují plány na zřízení mateřské školy nebo víceúčelové sportovní haly. V areálu vyroste také kaple a polyfunkční objekt,“ uvedla předsedkyně představenstva Technologického parku Brno Jitka Sládková.

Představitelé Medlánek už v areálu plánují malou sportovní halu, kapli, hledají místo pro domov s pečovatelskou službou a do budoucna považují za nezbytnou školku. „Hala by sloužila hlavně základní škole, protože u ní narážíme na kapacitu současné tělocvičny. Kaple v Medlánkách dlouhodobě chybí významné části obyvatel. Potřebu školky zase vyvolá nová zástavba," vysvětlil tamní starosta Michal Marek.

Doplnění potřebné občanské vybavenosti vnímají Medlánečtí jako jedinou pozitivní věc budoucí zástavby. „Z radnice nám jde o to, aby se lokalita množstvím nových obyvatel nepřetížila. Podle toho, jak situace zatím vypadá, i když nejsou známé konkrétní čísla, to může dopadnout tak, že se zdvojnásobí počet obyvatel Medlánek, což jako městská část neuneseme. Tedy pokud výstavba nastane rychle a nerozloží se do dvaceti let," poznamenal Marek.

Charakteristika stávajícího využití území oblasti:
24 procent území využívá brněnská technika pro účely školství.
15 procent území se využívá pro komerční administrativu a lehkou výrobu.
8 procent území využívá Technologický park Brno.
16 procent území se využívá jako zemědělský půdní fond.
8 procent území nemá využití, tvoří ho takzvanná urbánní lada.
Zdroj: Technologický park Brno

Obyvatelka Medlánek Pavla Sýkorová plánované vybudování domů a bytů v Technologickém parku chápe. Nepřeje si ale zkomplikování situace pro místní. „Hledání bydlení v Brně je už dlouho hodně náročné. Není ale možné stavět jakékoliv další budovy bez dostatku parkovacích ploch nebo třeba míst ve školkách a školách. Doufám, že se na to bude myslet a z tohoto pohledu nezpůsobí nová výstavba v Medlánkách problémy pro stávající obyvatele," komentovala Brňanka.

Brněnský ekonom Petr Pelc v souvislosti s plánovanou výstavbou v Technologickém parku připomněl, že hlad po bydlení je v Brně obrovský. „Třeba pro lidi dojíždějící do města ze severu by přesun do této lokality byl určitě atraktivní," zmínil odborník. Očekával by proto doplnění lokality o bydlení, ať už ve formě pronájmu nebo rovnou prodeje do soukromých rukou.

Škoda pro byty

Téměř stoprocentním vlastníkem Technologického parku je Brno. Podle primátorky Markéty Vaňkové jeho představitelé v nejbližší době jednoznačně preferují výstavbu sloužící primárnímu účelu, pro který byl park založen. „Nové stavby tedy mají být takové, aby v nich mohly sídlit technologické a inovativní firmy. Případné rozšiřování záleží hlavně na zájmu nynějších nebo budoucích nájemců," uvedla Vaňková.

S jejími slovy souhlasí starosta Marek, podle něhož by byla škoda zastavět území byty. „Šlo by o promarněnou příležitost, protože bydlení se dá postavit všude. Technologický park je unikátní, jeho potenciál se má využít do maxima. Z celobrněnského pohledu je smysluplné dokončit ho podle původních plánů," řekl Marek.

Časově nejbližší rozvoj parku je připravený v centrální zóně. V ní má firma platná stavební povolení pro tři kancelářské budovy. „Znamená to dobudovat vodní prvek. Díky tomu u nás poteče menší říčka. Následně tam plánujeme parkovací dům se zelenou střechou a několik sportovišť. Počátek výstavby závisí na vývoji trhu a celospolečenské ekonomické situaci," shrnula Sládková.

Znovuupravený návrh připravovaného nového územního plánu vymezuje v dosud nezastavěné části parku plochy smíšené obytné, bydlení, veřejné a komerční vybavenosti. Mohou tam proto vzniknout nízkopodlažní rodinné domy, vícepatrové kancelářské budovy i stavby občanské vybavenosti. Dokument má vejít v platnost ve druhé půlce roku.

Na některých plochách umožňuje výškovou úroveň nových budov až osmadvacet metrů, s lokální dominantou do čtyřiceti metrů. S tím Medlánečtí zásadně nesouhlasí. Počty bytů a intenzitu zástavby upřesní územní studie, na které se má začít pracovat v nejbližších měsících.