V areálu fotbalů v Soběšicích dělníci zrekonstruují zázemí. Opravené prostory loděnice a sklad lodí v Jundrově využijí hlavně kanoisté a veslaři.

Představitelé města na všechny tři projekty přispějí téměř devatenácti miliony korun. „Jednotlivé organizace mohou žádat o podporu Národní sportovní agenturu, která jim uhradí náklady až do výše sedmdesáti procent. Brno žadatelům tímto rozhodnutím přispěje dalšími pětadvaceti procenty,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

V budově areálu pro rugby a tenis v ulici Jakuba Obrovského vznikne nízká tělocvična s pěti běžeckými drahami. Sportovci tam nově zamíří za pohybem po celý rok. Kromě drah využijí prostor pro kondiční přípravu, míčové hry a patřičné zázemí.

Současné zázemí soběšických fotbalistů je nutné rekonstruovat kvůli nevyhovujícímu stavu. Do objektu z roku 1950 zatéká, vlhnou tam zdi, tvoří se plísně.

V Jundrově čeká rekonstrukci provozní budova a sklad lodí pro kanoisty a veslaře. „Klub TJ Lodní sporty Brno je výjimečný svou tradicí i svými úspěchy. Projekt tvoří například úprava statiky budov, oprava zpevněných ploch a další. Celkové náklady na projekt činí pětatřicet milionů korun, Brno přispěje dotací v maximální výši šesti milionů,“ řekl městský radní pro sport Jaroslav Suchý.