Cílem je otevřít opravený objekt v roce 2025 na Slavnosti města Pohořelice, které se konají druhý týden v červnu.

Vedení města získalo na úpravy dotaci pětadvacet milionů korun, která by mohla pokrýt kompletní náklady. „Uznají nám i rekonstrukci střechy, kterou jsme za naše peníze udělali v minulých letech," zmínil Pařil.

V dřívějších letech v budově konírny, která sousedí s komunitním centrem Pfann, podle Pařila působil muzejní spolek. „Jeho činnost chceme obnovit. Plánujeme také, že se tam budou konat výstavy, přednášky a budova poslouží také pro konání svateb. Vznikne tam velký multifunkční sál," přiblížil místostarosta.

Konírna bude moderní

Kapacita sálu bude sto padesát míst. Podobné místo v současné době v Pohořelicích schází.

„Na Staré radnici, je jediný sál pro společenské akce, který máme k dispozici. Stavební uspořádání tam není dokonalé. Konírna bude moderní a nahradí radnici v pořádání společenských akcí," poznamenal Pařil. Historický ráz objektu konírny zůstane i po rekonstrukci zachovaný.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Budova bývalého hotelu Pfann, jehož součástí je i objekt bývalé konírny, se nachází v centru historického jádra Pohořelic. „Dvorcově uzavřený rozlehlý areál někdejšího zájezdního hostince a poté hotelu je dodnes ve své pozici stěžejním městotvorným činitelem. První písemné zmínky o tomto objektu takzvaného dvora Runden Stein jsou z roku 1598," sdělil Pařil.

Historie objektu konírny:

  • Dvorcový areál tvoří úhlová hlavní jednopatrová budova, na jihovýchodní straně se nachází úhlové stavení koníren, pícovny a čeledníku.
  • První písemné zmínky o tomto objektu takzvaného dvora Runden Stein jsou z roku 1598.
  • V polovině 17. století patřil dvůr Františku Matyářovi z Rosensteinu, valdštejnskému hejtamnovi na Židlochovicích.
  • Při tatarském vpádu v roce 1663 byl dvůr spolu s většinou pohořelických domů vyrabován a snad i vypálen.
  • V roce 1682 získali zpět dvůr Valdštejnové, koncem 17 století přechází dvůr do vlastnictví Paarů, vlastníků židlochovického panství.
  • V letech 1848-1945 zde je provozován hostinec U Koníčka, který měla ve vlastnictví rodina Pfannnova.
  • Po osvobození byly majitelky objektu odsunuty a hotel jako německý majetek konfiskován československým státem. Posléze přešel do vlastnictví městského národního výboru.
  • Od roku 1950 sloužil k bytovým účelům. V letech 1950 až 2004 byly na objektu jen nejnutnější udržovací práce.