Nečas pro Fialu zřídil speciální místo hlavního vědeckého poradce premiéra. „Není to můj osobní poradce. Je to nový úřad pod hlavičkou vlády. Jeho hlavním úkolem bude tvořit spojení při komunikaci vlády s Radou pro výzkum, vývoj a inovace a širokou vědeckou obcí,“ popsal náplň práce poradce Nečas.

Bývalý rektor Fiala sdělil, že jeho nejbližší cíl v nové funkci je pořádně se seznámit s možnostmi, jak se dá zeefektivnit komunikace mezi vědci a členy vlády. „Rád bych se zaměřil i na to, jak se v současnosti hodnotí vývoj a podle jaké metodiky se potom rozdělují peníze. Mám pár jasných představ, ale nejprve je chci sdělit premiérovi a vládě,“ řekl Fiala. Novou funkci poradce chce bude vykonávat zároveň s funkcí prorektora pro akademické záležitosti, kterou vykonává od prvního září po tom, co ho po dvou volebních obdobích v rektorském křesle Masarykovy univerzity vystřídal muzikolog Mikuláš Bek.