V minulosti tam lidé v zástupech chodili pro nedostatkové zboží. Za bony nakupovali v tehdejším tuzexu u brněnského výstaviště elektroniku, potraviny nebo třeba oblečení, které nebyly běžně k dostání. „Pamatuji, jak jsme s kolegyněmi okukovaly nablýskané výlohy plné západního zboží,“ zavzpomínala Brňanka Zdeňka Hynštová. Budova nesoucí dnes název Obchodní centrum Riviéra se v budoucnu přemění ve vědecko-výzkumné centrum Riviera Research Park.

Současný třípodlažní objekt čeká nástavba a přístavba, která vznikne na místě přilehlého zásobovacího dvora. Nově lidé využijí pět pater, vrchní šesté podlaží zaberou hlavně technologie. Budova nabídne užitnou plochu o velikosti víc než patnáct tisíc metrů čtverečních, pracovat tam může při maximálním naplnění až osm set lidí.

Blízko pláže U sirky na Brněnské přehradě ve středu dopoledne nafukovali pracovníci plovoucí kino.
Brněnský unikát: na přehradě nafoukli obří plovoucí kino. Podívejte se

Přeměnu bývalého tuzexu plánují představitelé společnosti Biology Park Brno, kteří aktuálně jednají o odkupu od současného majitele, investičního fondu Czech Fund. Kvůli pokračujícím jednáním odmítli chystaný projekt blíž komentovat. „V současnosti nechceme připravovanou transakci nijak ohrozit,“ vysvětlil ředitel Biology Parku Brno Michal Burian.

Projekt pro ně připravují zástupci firmy A plus, kteří počítají s využitím prostor hlavně pro výzkumná a vývojová pracoviště pokročilých biotechnologií. Kromě laboratoří vzniknou také kanceláře. Umístěné budou hlavně po obvodu budovy, uprostřed vzniknou odděleně zelené atrium a prosklený vstupní prostor pro lepší prosvětlení.

Prosklený plášť se stínícími lamelami

Fasáda zmodernizovaného objektu dostane prosklený plášť, který doplní pohyblivé stínící lamely zlaté barvy. Ze strany od Bauerovy ulice bude jednolitá, od výstaviště budou vrchní patra se zelenými terasami postupně ustupovat. „Budovu pokryje retenční zeleň. Pás zeleně vznikne také před budovou ze západní strany, kde se odstraní úzký předsunutý vstupní prostor se schodištěm,“ sdělil za projektantskou firmu A plus Tomáš Zelinka.

Videovizualizace

Zdroj: Youtube

Návštěvníci mířící do nového vědecko-výzkumného centra odstaví auta na desítkách parkovacích stání v přízemí. Povedou tam dva nové vjezdy. Dopravní napojení zůstane z Bauerovy. Kvůli parkování zabírající velkou část přízemí bude skutečným vstupním patrem druhé podlaží, kam povede z Bauerovy velké schodiště.

Další parkovací místa najdou řidiči v okolí budovy. Blízko ní vyroste jeden ze strategických projektů města, a to multifunkční hala pro přibližně třináct tisíc diváků. Prostor okolo arény nabídne přes tisícovku stání určených hlavně pro návštěvníky haly.

Riviera Research Park

Vznikne přeměnou budovy bývalého tuzexu u brněnského výstaviště.Plánuje ho firma Biology Park Brno, jejíž zástupci aktuálně jednají o odkupu objektu.Nabídne hlavně výzkumná a vývojová pracoviště pokročilých biotechnologií, kromě laboratoří vzniknou kanceláře i další potřebné místnosti.Dostane prosklenou fasádu doplněnou o pohyblivé stínící lamely zlaté barvy.Počítá se s retenční zelení na střeše, před budovou ze strany od Bauerovy ulice přibude pás zeleně místo současného úzkého předsunutého vstupního prostoru.Uvnitř vznikne zelené atrium a prosklený vstupní prostor, místnosti budou umístěné hlavně po obvodu objektu.V těsném sousedství budovy vyroste multifunkční hala.

Vznik nového centra vědy a výzkumu, které doplní funkce v oblasti výstaviště, podporují představitelé města. Nedávno se vyjádřili k projektové dokumentaci k připravovanému projektu. „Z hlediska územního plánu Brna stojí na pozemcích, které jsou součástí návrhové smíšené plochy obchodu a služeb. Respektuje funkční regulativy plochy, je proto v souladu s koncepcí územního rozvoje města. Investor se zavázal k provedení zelených střech na budově a dořešení případného nedostatku parkovacích míst,“ řekl městský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

Stavbaři v brněnské Žabovřeské ulici už vyrazili viditelnou část budoucího tramvajového tunelu, a to i za pomoci těžké techniky. :
Budoucí tunel v Žabovřeské už má viditelnou část vyraženou. Podívejte se

Zástupci města požadují, aby s nimi investor uzavřel před vydáním územního rozhodnutí smlouvu řešící záruky za vybudování, vlastnictví a správu prostranství, chodníků a vjezdů ke stáním. „Dále požadujeme, aby s městem uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. V ní se zajistí koordinace prací s projektem multifunkční haly. Podmínky se týkají také odvodnění a odkanalizování,“ doplnil Chvátal.

Multifunkční hala v sousedství

V těsném sousedství Riviera Research Parku vyroste víceúčelová aréna, která bude stát v západní části veletržního areálu. „Stavební úpravy budovy bývalého tuzexu provoz výstaviště výrazněji neomezí. Zároveň předpokládáme, že investor bude své kroky koordinovat se zástupci Arény Brno,“ uvedl mluvčí brněnských veletrhů Jaroslav Bílek. S projektanty připravujícími plochy okolo budoucí haly zástupci firmy A plus spolupracují.

Mezistanice lanovky Riviéra u Bauerovy ulice.
Na Žabovřeskou v Brně naváže příští rok další část VMO. Okolo výstaviště

Objekt bývalého tuzexu vznikl v letech 1986 až 1988 podle návrhu brněnského architekta Josefa Pálky a jeho spolupracovníků. Tehdy patřil do areálu výstaviště, které vlastnilo ministerstvo zahraničního obchodu. „Své vlastní obchodní zájmy tam proto prosazovaly i dílčí podniky, které pod něj spadaly, hlavně podniky zahraničního obchodu. Svůj podnik si tedy v západní části výstaviště nechal postavit i Podnik zahraničního obchodu Tuzex,“ popsal v Brněnském architektonickém manuálu Michal Kolář.

Současnou podobu získala budova při svém znovuoživení v roce 2013 pod názvem Nový Tuzex. „Funguje jako stavební, interiérové, sportovní a outdoorové obchodní centrum a sídlí v něm celá řada specializovaných prodejců a firem. Úpravy zahrnovaly hlavně rozdělení vnitřního prostoru na jednotlivé prodejny a showroomy,“ nastínil Kolář.

OLDŘICH HALUZA
ŠÁRKA KONEČNÁ