Klání hostí Masarykova univerzita. „Soutěží studenti gymnázií a také škol s rozšířenou výukou chemie. Sedmapadesát z nich prokázalo dovednosti v bohunických laboratořích, stanovovali koncentraci látky v roztoku,“ upřesnila za školu Ema Wiesnerová.

Vítěze oznámí ve čtvrtek. Za jižní Moravu soutěží dvanáct žáků ve dvou kategoriích.