„Nejvíc mě bavilo chytání dušiček u čerta. Nabírali jsme hrášek na vidličku a přenášeli ho do kotle," popsal Martin Malý. Jeho sestře Evě se zase líbila truhla patřící bílé paní. „V truhle plné míčků, hadů a pavouků jsme poslepu hledali šišku," sdělila dívka. Za splněné úkoly dostávali děti drobnou sladkou odměnu.