Pracovníci Veřejné zeleně začnou kácením dřevin. „Nad konečnou tramvaje celý prostor pročistí. Chceme tam místo pro pořádání výstav, vzdělávání i další aktivity,“ přiblížila radní Brna-severu Marie Kselíková.

Důležitou součástí druhé etapy bude, podobně jako při loňské první etapě, vybudování opatření na zadržení srážkové vody. „Ve svazích vzniknou ploty, kde dosadíme keře a stromy. Na cestách uděláme svody vody, aby nám netekla z kopce dolů po asfaltu až na konečnou,“ nastínila Kselíková.

Při letošní fázi revitalizace se pracovníci Veřejné zeleně zaměří na prostor lesoparku nad tramvajovou smyčkou a na okolí louky pod základní školou Blažkova a tamního amfiteátru. Práce se dotknou tří z celkových dvanácti hektarů rozlohy lesoparku.

Také letos zmizí z Čertovy rokle další suché a dřevokazným hmyzem napadené stromy. Jiné dřeviny čeká pouze zdravotní ořezy. V lesoparku počítají se sazením nových stromů i keřů.

„V plánu je i pokračování ve výsadbě keřů, obnově bylinného patra, terénních úpravách pro zlepšení zasakování vody, založení trávníků nebo vytváření protierozních opatření,“ vyjmenoval náměstek primátorky Petr Hladík.

Letošní etapa navazuje na loňskou první. Na jejím začátku museli pracovníci Veřejné zeleně ve střední části lesoparku vykácet velké množství stromů. „V posledních pěti letech tam napáchaly velké škody sucho a kůrovec,“ vysvětlila zahradní architektka Eva Damcová, která je autorkou strategického plánu na obnovu Čertovy rokle.

Na konci první fáze revitalizace lesoparku pak přibyla přes Čertovu rokli mezi základní školou v Blažkově ulici na východní straně sídliště a středisko volného času v Milénově na západní straně nová lávka dlouhá zhruba čtyřicet metrů. Od ní dál na sever se bude v příštích letech pracovat na třetí a čtvrté etapě obnovy.