Podle zástupce brněnského červeného kříže Lukáše Pelinky většina řidičů neví, jak správně při zástavě dechu provádět resuscitaci. „Mladí lidé si to v autoškole na figuríně nikdy nevyzkoušeli a starší už to zase zapomněli,“ sdělil Pelinka. Dodal, že doporučení jak oživovat, se za léta často měnila a lidé v tom mají zmatek.

Podle Pelinky se správné oživování provádí tak, že zraněnému člověku se zakloní hlava, aby se zprůchodnily dýchací cesty. „Vhodný poměr při resuscitaci je třicet stlačení hrudníku ve středu hrudní kosti a potom dva vdechy,“ vysvětlil Pelinka.

Užitečnost školení uznávají i zastavení řidiči. „Je určitě dobré vědět jak dobře poskytnout první pomoc. Naštěstí jsem nikdy v situaci, kdy bych to musel použít, nebyl,“ řekl zatavený řidič Rudolf Grossmann.

Úterní brněnská školení řidičů bylo první z několika akci projektu Pomáháme, které letos policie bude pořádat v celém kraji. „V první etapě se věnujeme poskytnutí první pomoci nedýchajícímu člověku. Přes léto se zaměříme na typické letní úrazy, jako jsou třeba zlomeniny. A na podzim budeme informovat řidiče o změnách v povinné výbavě lékárniček k prvnímu lednu příštího roku,“ sdělil mluvčí Jihomoravské policie Pavel Šváb.

MICHAL FILÍPEK