S výsledky průzkumu už se seznámily iniciativa i městská část. Konečné slovo bude mít město, které lázně vlastní. To asi ale nejdříve chce vyslechnout návrhy představitelů Židenic. „Momentálně čekáme na rozhodnutí městské části," potvrdila Zuzana Taušová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Židenice plánují zachování lázeňství. Městská část proto hledá vhodného pronajímatele. „O dalším postupu budeme jednat tento nebo příští měsíc. Výsledky stavebně-historického průzkumu zájemcům popisují současný stav lázní i to, jaké památkové hodnoty bude potřeba zachovat," poznamenal židenický starosta René Novotný.

O lázních v Zábrdovicích
∙ městské lázně stojí v Zábrdovicích od roku 1882
∙ ve 20. letech minulého století je uzavřeli a město vypsalo soutěž na stavbu nových lázní
∙ současné lázně dělníci vystavěli mezi lety 1929 až 1932 podle návrhu známého architekta Bohuslava Fuchse
∙ areál lázní je rozdělený na letní a zimní část, letní část funguje dodnes, zimní chátrá
∙ město chce lázně pronajmout, zájem má spolek Kulturou proti chátrání i Židenice

Průzkum odborníků z Muzea města Brna obsahuje i doporučení, co by se s lázněmi mělo dále dít. Podle židenického starosty i zástupců spolku jsou však neurčitá a rozporuplná. „Využití objektu na wellness je blízké původní funkci lázní, ale při této možnosti se nejspíš nezachovají původní dispozice lázeňských provozů. Celou budovu lze využívat také jako Centrum brněnského sportu s expozicemi. Je ale také možné další využití objektu, pokud kulturně historické hodnoty zůstanou zachované," podotkli odborníci Pavel Borský a Dagmar Černoušková. Budova lázní je památkově chráněná.

Členové iniciativy Kulturou proti chátrání v objektu plánují vytvořit sociální centrum. „Náš záměr vyhovuje doporučením průzkumu směřujícím k zachování dispozic památky. Překvapivé jsou ale doporučení zdůrazňující wellness. Připomínají záměry starosty Židenic, zato jsou však v rozporu s dalšími doporučeními v průzkumu," zhodnotila Martina Dobrovolná z iniciativy.

Spor o budoucnost lázní se rozhořel loni poté, co město našlo pro objekt zájemce o pronájem, iniciativu Kulturou proti chátrání. Její plány se ale nelíbily představitelům Židenic, kteří chtějí v objektu zachovat lázeňství. „Hlavní je, aby tam něco fungovalo dlouhodobě. To by wellness splňovalo," poznamenal starosta Novotný.

I přesto je iniciativa rozhodnutá boj nevzdávat. „Jsme stále ochotní zapojit se do diskuze o řešení situa-ce kolem lázní, aby objekt konečně ožil. Zatím stále chátrá," podotkla Dobrovolná.