Mezi brněnskými ulicemi Koliště, Cejl, Křenová a řekou Svitavou vznikne nová městská třída a byty až pro čtyři tisíce obyvatel. „Čtvrť bude šetrná k životnímu prostředí. Velký důraz budeme klást na zeleň,“ sdělil Chvátal.

Oblast má být co nejpropojenější s centrem města. „A to nejen pro auta, ale hlavně pro pěší a cyklisty. Cyklostezky vedoucí podél řek Svitavy a Svratky se mohou v této ose propojit,“ dodal Chvátal.

Územní studie vychází z vítězného návrhu architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti, vzešlého z mezinárodní ideové soutěže. „Porotu zaujala rozmanitá veřejná prostranství, hustá síť stezek i přiměřené měřítko ulic a bloků zástavby,“ uvedl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Vypracování studie potrvá šest až osm měsíců. Následovat bude změna územního plánu, která zabere asi tři čtvrtě roku.