Výuka češtiny se koná buď online nebo přímo v Českých centrech, která jsou aktuálně dvě. „Jedno provozujeme na partnerské univerzitě v ruském Iževsku a druhé je v Charkově na Ukrajině, kam jeden náš lektor na konci ledna vyráží na zahraniční cestu,“ sdělila manažerka projektu Internacionalizace z organizace JCMM Iveta Kumstátová.

Náplň center je různorodá. Krom výuky češtiny lektoři zahraniční studenty seznamují s kulturou Jihomoravského kraje, s životem v Brně, s možnostmi studia či jim pomáhají s podáním přihlášky na univerzitu a s žádostmi o stipendium. Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol.

Lokalita mezi ulicemi Úvoz, Údolní a Grohova získá nově celodenní regulaci rezidentního parkování. Dosud v něm platilo pouze noční omezení. Změna začne platit od 31. ledna.
Změna u modrých zón vedle Úvozu: trojúhelník ulic získá celodenní regulaci

Nejčastěji se na brněnské univerzity hlásí zájemci o magisterské či doktorandské studium. „Studenti nejvíce oceňují asistenci při celém procesu přijetí na univerzitu, od podání přihlášky až po vyřízení víza. Rádi navštěvují kurzy češtiny, protože ačkoliv probíhají hodiny zábavnou formou, dovedou je až k certifikátu B2,“ doplnil lektor českého jazyka Martin Horn.