Díky novince mohou odborníci upravit protipovodňová opatření chystaná u obou toků. „Model pak průběžně zaktualizujeme podle požadavků a v závislosti na momentální přípravě a vybudování ochrany proti povodním,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Odborníci zmapují současný stav průtoku v korytech. Zaměří se také na výhledový stav Svratky. Zajímat je bude spojitost s vybudováním první části protipovodňových opatření a úpravy jezů na obou řekách.

„Zpracují přitom model výhledového stavu Svratky 1, tedy po vybudování ochrany proti povodním od koupaliště Riviéra po viadukt u Uhelné ulice. Výhledový stav Svratka 2 zhodnotí efektivitu vlivu rekonstrukce jezu Přízřenice na snížení povodňových hladin. Návrhový stav Svitava 1 se bude zabývat situací po opravě jezů Radlas, Husovice, Maloměřice a Cacovice,“ přiblížil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Model má hlavně nastínit povodňové scénáře, díky nimž bude možné včas navrhnout opatření zabraňující škodám. Úpravy zabrání tomu, aby se případná povodeň vymkla kontrole. „Model bude i hlavním podkladem pro aktualizaci záplavového území města a následné posuzování výstavby a jejího vlivu na změnu odtoků při povodních,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Odborníci zpracují podrobný matematický model proudění v korytech i na celém záplavovém území brněnské aglomerace ve verzi 2D. Předpokládané náklady jsou necelé dva miliony korun, rovným dílem se o ně podělí město a Povodí Moravy. Přípravu dostane na starosti kancelář městského architekta.

První část ochrany proti velké vodě u Svratky v úseku od Riviéry po viadukt u Uhelné začne vznikat na podzim. Představitelé města pro ni aktuálně vybírají stavební firmu. „Výběr zhotovitele stavby pokročil do druhé fáze, kdy jednotliví vyzvaní uchazeči, kteří doložili potřebné kvalifikace, podají cenové nabídky," informovala mluvčí kanceláře městského architekta Šárka Reichmannová. Její pracovníci mají přípravu opatření proti velké vodě na starosti.