Prozatím zveřejnili pouze obecné závěry. „Byly prokázány emise látek, které mají nízký čichový práh. Zpracovatel pro ně tedy navrhuje nové emisní limity ve výši, která bude bezpečná pro neobtěžování zápachem v zasažených oblastech," uvedl Petr Holeček z tiskového odboru krajského úřadu.

Odborníci dokumenty odevzdali na krajský úřad v pátek. Staly se součástí spisu ve správním řízení o změně integrovaného povolení pro provoz slévárny Heunisch, jež se nachází v areálu bývalého Zetoru v Líšni. „S materiálem se musí nejprve podrobně seznámit referenti, kteří řízení vedou. Následně se s ním podle správního řádu obeznámí provozovatel slévárny, respektive jeho právní zástupce jako účastník řízení," nastínil Holeček.

Zpracovatel měl navrhnout nové podmínky provozu, jež povedou ke snížení obtěžování lidí na Vinohradech, v Líšni, Židenicích, Slatině a Černovicích. Dotknout se mají technologie a provozu.

Řízení o změně integrovaného povolení chtějí úředníci uzavřít do konce dubna. Pak vydají nové povolení se stanovením nových emisních limitů a podmínek.

Jak už Deník Rovnost informoval dřív, úředníci loni na podzim zjistili, že důvodem zápachu je formovací linka slévárny. Dělníci na ní vyrábějí a chladí odlitky.

V zařízení už provedli úpravy vzduchotechniky, zaměřili se také na odprašovací systém. „Objevili jsme některé technické nesrovnalosti, které nebyly optimálně řešeny ještě z dob před vstupem slévárny do skupiny Heunisch, v dobách, kdy ji neprovozovala naše firma. Opravili jsme je,“ řekl nedávno ředitel slévárny Jens Heunisch.