„Jedná se o větší ekonomický propad, než jaký nastal za ekonomické krize v letech 2008 až 2013,“ komentovala situaci brněnská primátorka Markéta Vaňková. Očekávané snížení příjmů chce promítnout do návrhu rozpočtu města na příští rok. „Plánujeme snížení provozních prostředků městských částí i odměn funkcionářů o pět procent,“ doplnila primátorka.

Kromě toho město uvažuje o prodeji nemovitostí. Investice do důležitých projektů chce vedení města projednávat jednotlivě. Škrty investic by se měly vyhnout oblasti dopravy. „Veřejná hromadná doprava je v Brně je nesmírně potřebná. Dopravního podniku by se omezení dotknout neměla,“ upřesnila Vaňková.

Snížení odměn se má týkat členů představenstev, dozorčích rad a managementu městských firem, všech neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí rady města. „U ostatních členů zastupitelstva a většiny členů rady je výše odměny daná ze zákona a není ji možné krátit. Dohodli jsme se tedy, že ti, kterých se to týká, odvedou 5 procent ze svého čistého příjmu do zvláštního fondu,“ doplnila.

Kromě zmíněných opatření vedení města jedná o dalších možnostech úspor. Dalším opatřením může být i zefektivnění činnosti příspěvkových organizací včetně těch, které působí v oblasti kultury. Rozpočet na příští rok by mělo zastupitelstvo schvalovat na svém prosincovém zasedání.