„Na místo byla povolaná odborná společnost STRIX Chomutov, která je součástí Integrovaného záchranného systému České republiky. Ta okamžitě zahájila práce na asanaci skalního řícení. Odborníci řízeně odtěžili několik desítek kubíků zvětralé horniny, u níž hrozilo samovolné uvolnění,“ sdělila Radka Loukotová z Magistrátu města Brna.

Frekventovaná stezka pro pěší i cyklisty u Anthroposu v Brně bude kvůli hrozbě padajících kamenů týdny uzavřená.
Pozor, padá kamení: frekventovanou stezku v Brně na týdny uzavřeli

Pohyb na cyklostezce je v tuto chvíli bezpečný. Město ji proto znovu otevírá. V budoucnu ale bude potřeba stabilizace celé lokality. „Bude potřeba zpracovat projekt na zajištění oblasti, kterému bude muset předcházet podrobnější průzkum a zaměření. Umístíme zde například záchytné palisády nebo bariéry, které budou zachytávat úlomky tak, aby neohrožovaly vlastní cyklostezku,“ vysvětlil geotechnik Ondřej Holý.