Z obcí ležících jihovýchodně od Brna se už teď cyklisté dostanou přes Šlapanice a pak podél železniční trati ke slatinskému nádraží. Odtud se pak mají po Řípské ulici odděleně od proudu motorové dopravy dostat k Olomoucké ulici. Z ní pak zamíří přes Černovice až do Křenové ulice, kde se ocitnou na dohled historického centra. Aby páteřní cyklostezka z okolí Šlapanic do středu Brna mohla vzniknout, radní nedávno schválili vypracování investičního záměru na část v Řípské ulici.

Cyklostezka v Řípské ulici v Brně

* Jedná se o další součást páteřní cyklotrasy vedoucí z centra Brna na Šlapanicko a Pozořicko.
* Úsek je dlouhý 1 750 metrů, spojuje ulici Tuřanka a Olomouckou.
* Povede odděleně mimo hlavní silnici, po které denně projede bezmála 20 tisíc vozů, mezi nimiž je zhruba pětina nákladních aut a autobusů.
* Vznikne jako obousměrná.
* V části ulice asi zruší záliv pro podélné parkování.
* Nedávno brněnští radní schválili vypracování investičního záměru.

Má vést obousměrně podél jižní strany, odděleně od proudu aut, kterých místem projede bezmála dvacet tisíc včetně tisíců kamionů a autobusů. „Tam, kde není kvůli prostorovému uspořádání možné umístění stezky, uvažujeme o zrušení stávajícího zálivu pro podélné parkování. Naopak bychom ale rozšířili ten současný v Řípské v úseku u Kigginsovy,“ řekl městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Cyklotrasa v Řípské vznikne v úseku mezi ulicí Tuřanka a Olomoucká. Začít vznikat může už příští rok, přesnější termín stejně jako cena bude ale jasnější až po vypracování investičního záměru. Odhadované náklady jsou momentálně necelých sedmadvacet milionů korun bez daně.

U Tuřanky leží slatinské nádraží. Z něho se podél trati cyklisté dostanou do Šlapanic, v jejichž okolí už síť stezek mezi obcemi v posledních letech vyrostla. „Na Šlapanicku jsme jako poslední dokončili propojení Kobylnic s Prací a Jiříkovic s Blažovicemi. Oba úseky jsme otevřeli v září. Lidé se ze Šlapanic dostanou až do Blažovic na jednu stranu a až do Telnice na opačnou,“ uvedl manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko Rudolf Staněk. Jeho zástupci stojí za vznikem sítě stezek.

Na kole cyklotrasu občas využije například Eva Tománková. „Cesta je mnohem příjemnější a bezpečnější, když nemusíme jet po stejné silnici jako auta,“ shrnula.

V příštích letech začnou vznikat stezky spojující východ Brna s okolím Pozořic. Jako první přijdou na řadu úseky mezi brněnskou Líšní, Podolím, Velaticemi a Tvarožnou. U nich aktuálně zástupci svazku čekají na vydání stavebního povolení. „Nová stezka nám zjednoduší cestu do Tvarožné, pod kterou patříme spádově, konkrétně třeba na poštu či do kostela. Dostaneme se na kole líp i do Podolí nebo například do Mariánského údolí,“ zmínil velatický starosta Tomáš Šenkyřík.

Na trasu mezi Líšní a Tvarožnou navážou posléze úseky dál do Sivic, Pozořic a Kovalovic. Kromě nových stezek směrem od Brna dál na východ se mají cyklisté dočkat i propojení opačným směrem. Přesněji těchto nových části trasy s centrem Brna přes Stránskou skálu. Aby se lidé na kole dostali až do Křenové ulice.