Městští radní na posledním jednání pro rekonstrukci potrubí vybrali dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru, stala se jím firma Aquatis. „V tomto případě se ještě nejedná o celkovou plánovanou proměnu podoby Mendlova náměstí, ale o první krok vedoucí k budoucí dopravní i architektonické změně prostranství. Nicméně kvůli lepšímu odtoku v kanalizaci a zásobování pitnou vodou je tam nutné už nyní provést rekonstrukci stávajících vodovodních a kanalizačních řadů," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Doplnila, že dělníci část prací provedou bezvýkopovou technologií a část v otevřeném výkopu. „Tamní kanalizace pochází z roku 1893 a část pak z roku 1966. Původní vodovody jsou pod náměstím umístěny už z let 1899 a 1936," přiblížila Vaňková.

Za zpracování projektové dokumentace zaplatí představitelé města firmě 915 tisíc korun bez daně. Použijí ji pro získání stavebního povolení i výběr zhotovitele stavby. „Na zpracování dokumentace má dodavatel dva měsíce od podpisu smlouvy," sdělila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu za téměř čtyřiačtyřicet milionů korun bez daně má začít ještě letos.„ Práce na opravě kanalizace zkoordinujeme s dalšími stavbami a plánovanými úpravami na Mendlově náměstí. Některé povrchy se tak po dokončení výkopových prací upraví jen provizorně a jejich finální dokončení je v plánu ve chvíli, kdy skončí veškeré stavební činnosti v lokalitě," informovala Dudková.

Příští rok v létě uplyne dvě stě let od narození Gregora Johanna Mendela, významného Brňana a zakladatele genetiky, po němž je prostranství pojmenované. Jak už Deník Rovnost informoval dřív, do té doby se má prostor dočkat výrazně přívětivější podoby. Přibude mimo jiné i Mendelova socha.