Konstrukce odborníci nalezli u severního břehu svrateckého náhonu zhruba v hloubce tři metry. „Kromě cenných informací k vývoji dotčeného prostoru zvláště v období novověku, jsme získali i představu o podobě svrateckého náhonu, který skrze dnešní Mendlovo náměstí kdysi protékal,“ uvedla archeoložka Lenka Sedláčková.

Souvislost konstrukcí s náhonem byla podle Sedláčkové samozřejmá. „Stavby byly v těsné blízkosti s náhonem. Nalezli jsme i vrstvu s množstvím drobných mušliček usazenou na jejich dně,“ zmínila.

Těžší bylo odhadnout jejich funkci. „Domníváme se, že zjištěné konstrukce mohly plnit funkci sádek či haltýře. Některé haltýře sloužily také ke skladování potravin, tedy jako lednice,“ vysvětlila archeoložka.

Z první konstrukce se dochovalo pouze dno z trámů a tři podpůrné piloty, které zajišťovaly, aby stavba držela. „Druhá, lépe dochovaná konstrukce byla postavena na trámovém roštu, pod kterým byla následně zjištěna ještě její starší fáze,“ přiblížila Sedláčková.

Lépe dochovaná konstrukce mohla být podle Sedláčkové postavena až ve druhé polovině devatenáctého století. „Její mladší fáze pak pravděpodobně v jeho závěru, spíše na počátku dalšího století. Dřeva z další sádky pocházela ze stromů pokácených v první polovině dvacátého století,“ řekla.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ