Celý život zasvětila Táborská medicíně. Nejprve se věnovala chirurgii. Pak ji pro nesouhlas s režimem přeřadili do oboru anesteziologie. „Zcela se ale anesteziologii oddala,“ upozornil přednosta anesteziologicko-resuscitační kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v pražské Thomayerově nemocnici Roman Zazula.

Pro Táborskou byla lékařská profese poslání. „Z nutných osobních vlastností bych pro tuto práci vyzvedla pokoru, rozvážnost, zodpovědnost a empatii k pacientům. Spokojenost v práci má vliv i na osobní život,“ říkala Táborská.

V roce 1983 založila Anesteziologicko-resuscitační kliniku v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny. „Náš obor se zrodil v lůně oboru chirurgického jako obor anesteziologie na začátku šedesátých let minulého století. Postupně přibíral další úseky medicíny, jako byla neodkladná resuscitace, multioborová lůžková resuscitační péče,“ vzpomínala první profesorka v oboru anesteziologie.

Ilustrační foto.
Útok na úřady. Odpůrci mají za chvíli desítky připomínek k D43, díky generátoru

Táborská stanovila zákonitosti konce pozemského života obrazem a definicí mozkové smrti. Zasloužila se o vznik nových oborů medicíny, jako byla transplantologie, kardiochirurgie. „Kam může následovat dále lidská duše, ve kterou věřila, jí bylo stále otázkou. Milovala řád, poznávání, četbu napříč obory a spravedlnost. Veškeré své vědění nabývala s cílem předat jeho hodnoty druhým. Školila desítky doktorandů, kteří pocházeli z celé republiky,“ poznamenal Zazula.

Ve svém životě získala kapacita v anesteziologii řadu ocenění. „Kromě četných uznání a medailí si nejvíce vážím medaile Za zásluhy v oblasti lékařské vědy udělené prezidentem republiky a Cenu města Brna 2016 v oblasti lékařství a farmacie,“ podotkla Táborská.