Víc než pět set kroužků zrušili v druhém pololetí v brněnském středisku volného času Lužánky. Dětem nabízí už jen kroužky, které lze vyučovat online. „To je zhruba desetina, tedy asi šedesát kroužků,“ vyčíslila mluvčí Lužánek Kristýna Kolibová.

Online zůstanou například video lekce cvičení, jógy či žonglování nebo hudební, dramatické a jazykové kroužky. „Doplníme je o aktivity online. Lektoři a lektorky, kteří nemohou uskutečnit v druhém pololetí svůj kroužek kvůli omezení, se budou věnovat online balíčkům pro širokou veřejnost a také přípravě interaktivních tras v Brně a okolí,“ doplnila Kolibová.

VIDEO: Přechod u Vaňkovky už zase zavřeli. Auta musela couvat

Ve středisku volného času Znojmo klesá zájem o online kroužky. „Udělali jsme průzkum mezi rodiči o tom, kdo by měl o online zájem. Ozvalo se nám jen pár jedinců. Většina zastává názor, že když sedí celé dopoledne u počítačové obrazovky, odpoledne už nechtějí,“ poznamenala ředitelka střediska Hana Bílková.

Odhlašování zatím nebylo v takové míře, že by některý z kroužků zrušili. Zájem dětí ale upadá. „Ani výtvarníci nechtějí plnit úkoly, protože těch mají ze školy spoustu. Snažíme se je připravovat alespoň na přijímací zkoušky, ale to je jen pár lidí. Nehledě na to, že zájmové vzdělávání je především o setkávání,“ dodala.

S podobnými problémy se potýkají i další centra volného času v kraji, ale také základní umělecké školy, ze kterých se v pololetí odhlašují někteří žáci.

U tanečních oborů je problém

Největší odliv je u oborů, které se vyučují po skupinách. "Snažíme se, aby vše jelo. Distanční výuku nabídnout musíme, ve výtvarce a hudebních oborech ani problém nevidím, neměli jsme jedinou stížnost. Ale u tanečních oborů se rodiče ozývali, a někteří odešli," sdělila ekonomka základní umělecké školy ve Vranovské ulici v Brně Jana Kubíková.

Z pětatřiceti žáků tance nyní ve škole učí o deset méně. "Odešla necelá třetina, ale nemyslím, že by nás to ohrozilo. Teď navíc budeme dělat nábory, takže myslím, že volná místa zaplníme. Většina rodičů navíc hlásí, že teď končí, ale v září nastoupí," doplnila Kubíková.

Návrat v září slibují i rodiče žáků v Základní umělecké škole Adamov na Blanensku. Do schránky začaly odhlášky některých žáků chodit koncem prvního pololetí. Většině nevyhovuje online forma výuky. „Rodiče často píší, že až zase budeme fungovat normálně, děti přihlásí,“ popsal ředitel školy Jan Jiráček.

Cestující se dočkali: nádraží Zvonařka v Brně je konečně otevřené. Podívejte se

Jak dodal, rodiče často zapomínají, že základní umělecké školy nefungují na principu kroužku. „Jsme škola a jsme součástí vzdělávacího systému, byť je to, zda rodič dítě přihlásí, dobrovolné a platí se úplata za vzdělávání. Často slýchám argumenty, že v jiných kroužcích jim vrací poměrnou část kurzovného. V takových případech se však jedná obvykle o soukromoprávní subjekty na rozdíl od základních uměleckých škol,“ ujasnil Jiráček.

Výuka v základních uměleckých školách se řídí povinnostmi a pravidly jako vyučování na základní škole. „Ačkoliv chápu všechny obavy a námitky rodičů a vzhledem k tomu, jak dlouho se v této nejisté situaci již ocitáme, jim naprosto rozumím a nedivím se jim, je třeba si uvědomit, že takové odhlašování žáků by do budoucna mohlo přinést základním uměleckým školám velké problémy,“ doplnil Jiráček.

Méně žáků by podle něj mohlo znamenat snižování úvazků učitelům a úbytek hodin. „Žáci by se tak tedy nemuseli mít kam vrátit. Navíc při opětovném přihlášení bude muset žák znovu dělat přijímací zkoušku a může jej předběhnout talentovanější žák. Odhlášený žák tak již nemusí být ke studiu znovu přijat,“ vysvětlil.

Děti jsou zahlcené školou

V letovické základní umělecké škole má úspěch hudební výuka, i zde je horší situace v hromadných předmětech. „V hudebních oborech, kde je vždy jeden žák a jeden učitel, se nám daří slušně. S hromadnými předměty je o horší. Třeba výtvarná výuka, balet nebo literárně dramatická výuka. Děti jsou zahlcené školou a stává se, že z různých důvodů se na výuku nepřihlásí,“ popsal ředitel školy Petr Křivinka.

Roli hrají i technické obtíže nebo to, že žáci nestihli dodělat úkoly do školy. „Stalo se nám, zatím ve třech případech, že nám rodiče telefonovali, že výuka není taková, jakou si ji představovali. Asi tři rodiče své děti odhlásili. Ale není to žádná tragédie,“ doplnil Křivinka.

Případné další odhlašování očekává u druhého pololetí právě u hromadných kurzů. „Posíláme žádosti o platby na další půlrok. Očekávám, že v individuální výuce to bude normální, ale v té hromadné někteří rodiče řeknou, že se znovu přihlásí v září. Chápu, že nápor ze základní školy i od nás je na ně moc,“ poznamenal Křivinka.

Zelný trh v Brně. Ilustrační foto
Úleva až do konce dubna. Stánkaři na Zelném trhu nemusí platit za služby

Kdy se situace vrátí do normálu, zatím není jasné. Už ve čtvrtém stupni PES by mohli žáci chodit na prezenční výuku jeden na jednoho. „Ve výtvarném a tanečním oboru by byly povoleny pouze individuální konzultace a výuka by i nadále pokračovala na dálku. I to by samozřejmě pomohlo, protože by teoreticky bylo možné zvát si žáky kolektivních oborů alespoň na krátkou konzultaci po jednom,“ poznamenal ředitel adamovské základní umělecké školy Jiráček.

Takové řešení by podle něj bylo organizačně velmi náročné. „Raději bychom uvítali, aby byla výuka možná alespoň ve skupinkách do deseti žáků. V kolektivních oborech by se mohli prostřídat, neboť přizpůsobit rozvrh tak, aby se v takových podmínkách dostalo na všechny žáky stejně, už je značně lépe zvládnutelné,“ sdělil.