Podle dětského chirurga Ladislava Plánky totiž Filipův případ pomůže dalším dětem. „Filip se poranil o neoznačené železo, které trčelo ze země u hřiště. Naštěstí byla na blízku jeho matka, která ho převezla do nemocnice. Na kopci ale sáňkovalo více dětí, i bez dozoru," uvedl Plánka.

Pokud by se případ opakoval ať už na stejném místě, nebo jinde v republice, lékaři to zjistí podle registru. „Při preventivních akcích pomůžeme takovým úrazům předcházet. Například výzvou, aby si rodiče dopředu prošli trasu, kde nechají dítě bobovat," objasnil účel novinky Plánka.

Registr je součástí projektu Komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v České republice. Odpovídá za něj přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Petr Gál. „S projektem jsme začali před dvěma lety. Chceme snížit dětské úrazy na jižní Moravě o třetinu. Nakonec vznikl celorepublikový projekt, který má centrum v Brně," informoval Gál.

První rok nemocnice začaly s pilotním zadáváním dat o poraněných dětech. Těch, které skončily v některém z osmi Center dětské traumatologie v České republice. „Nyní jsme provizorní úrazovou databázi nahradili komplexním registrem dětských úrazů. Po několikaměsíčním testování se chystáme na ostrý provoz," řekl Gál.

Podle mluvčí nemocnice Anny Mrázové se už nyní daří zaznamenávat téměř polovinu dětských úrazů, které skončí v nemocnici. Všechny nemocnice má projekt obsáhnout do pěti let. „Vznikne tak kompletní síť úrazové prevence, která může pracovat provázaně i s dalšími institucemi. Můžeme třeba upozornit na nevhodný přechod u školy, kde jsou časté dopravní nehody," uvedla Mrázová.

Brněnská centrála se od nového roku postará nejen o sběr dat, ale i jejich využití v praxi. Pokud se projekt osvědčí, chtějí se po dětech lékaři zaměřit také na úrazy dospělých.

Kromě zjišťování okolností dětských úrazů registr pomůže také ohodnotit kvalitu nemocnic. „Máme na to skórovací systém. Hodnotí nemocnice například na základě rychlosti uzdravování a trvalých následků pacienta. Pomůže tak odhalit některé nedostatky," dodal Gál.