Revoluční metodě, kterou vědci z brněnského Centra molekulární medicíny používají, se říká sekvenování nové generace. Touto procedurou odborníci určují sekvence lidské DNA. „Tělo se skládá z desítek bilionů buněk s buněčným jádrem. V něm pak najdeme nukleovou kyselinu DNA. Právě tam mohou vznikat různé mutace a změny, které dědíme od rodičů. Jediná z nich může vést k závažnému onemocnění, jako je rakovina,“ vysvětlila Karla Plevová z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Nejnovější metoda patří celosvětově k nejpokrokovějším biologickým postupům. „Za relativně krátkou dobu dokážeme přečíst celou genetickou informaci, jedno písmeno po druhém. A právě to otevírá naprosto nové dimenze v poznání příčin těchto onemocnění i v jejich léčbě,“ popsal přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Jiří Mayer.

Metoda umožní také snadněji nádorová onemocnění rozpoznat. „Tím, že prozkoumáme celou řadu genů, máme větší šanci odhalit mutace a změny, které jsou s rozvojem leukémie spojené,“ uvedl genetik programu Molekulární medicína CEITEC Michael Doubek.

Brněnští vědci mohou také pozorovat, jak se choroba vyvíjí nebo jak ji ovlivňuje třeba kouření, obezita nebo stres. „Můžeme díky tomu vytvořit pro každého pacienta jeho vlastní profil a léčit jej na míru,“ popsal vedoucí lékař z onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Zdeněk Ráčil.

Odhalit mohou i genetické riziko vzniku rakoviny, pokud jí onemocněl někdo z příbuzných. V těchto případech pak lékaři mohou zabránit přenosu poškozených genů do dalších generací.