Město Brno při přípravě plánované rekonstrukce Divadla Bolka Polívky provádělo v uplynulých měsících stavebně technický průzkum prostor. Zahrnoval i střešní konstrukci nad hledištěm a jevištěm divadla. Při statickém posouzení vyšlo najevo, že konstrukce železobetonových vazníků střechy nad sály divadla a kina Scala je v nevyhovujícím stavu. Je třeba je stabilizovat a rekonstruovat.

Město zadalo specialistům, aby zjistili, zda je možné kulturní zařízení udržet v provozu do konce sezony. „Odborníci z Fakulty stavební VUT spolu se statikem zjišťují, zda lze stanovit taková opatření, která by umožnila udržení obou kulturních zařízení v provozu do konce aktuální sezony. Nájemci v této části objektu, tedy Divadlo Bolka Polívky a Masarykova univerzita, byli o vzniklé situaci informovaní Doporučili jsme jim, aby prozatím zastavili provoz,“ podotkl tiskový mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Obrazy Zdeňka Buriana putují z depozitáře v Moravském zemském muzeu  na velkou výstavu do Japonska.
Dinosauři z Brna míří do Japonska. Obrazy Zdeňka Buriana půjčí muzeum na výstavu

Na zprávu z města obě instituce zareagovaly bezodkladně: „Masarykova univerzita nemůže akceptovat riziko ohrožení zdraví v prostorách, které užívá, proto se rozhodla provoz Univerzitního kina Scala přerušit, a to až do vyřešení této záležitosti ze strany majitele objektu,” uvedl tiskový mluvčí univerzity Radim Sajbot. Dodal, že univerzita, která je v budově v nájmu, komunikuje s představiteli města o dalších možnostech, zejména o výkonu dohledu nad technickým stavem budovy.

Podobně rychlá reakce přišla i z Divadla Bolka Polívky, jehož projektová ředitelka Simona Kostrhunová také potvrdila okamžité přerušení provozu. „Divadlo Bolka Polívky se rozhodlo neprodleně pozastavit provoz divadla až do 24. února. Pevně doufáme, že se během této doby podaří nalézt řešení. Děkujeme divákům za pochopení a věříme, že v této pro nás výjimečné situaci jejich přízeň neztratíme,“ uvedla Kostrhunová s tím, že za všechna zrušená představení bude Divadlo Bolka Polívky divákům vracet vstupné. Za lístky zakoupené online bude uhrazená částka připsána automaticky zpět na účet. V provozu zůstává nadále pokladna divadla, která není v dotčené části budovy, kde lze v pokladních hodinách vrátit zakoupené vstupenky.

Dočasné přerušení provozu se dotkne také naplánovaných akcí pro veřejnost a také kurzů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Univerzitním kině Scala. V plánovaném termínu se tak neuskuteční například maratonské promítání všech osmi filmů Harryho Pottera, akce Policie České republiky pro žáky středních škol s názvem Nedej pokušení šanci či dětská divadelní i studentská představení. „Velmi nás to mrzí, zejména kvůli návštěvníkům. Věříme však, že všichni pochopí, že bezpečnost a ochrana všech jsou pro nás jako pro provozovatele kina na prvním místě,” dodal mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Ze starého textilu vyrábějí ženy ve Vesně nové věci.
Spolek Vesna dává starému oblečení šanci na nový život. Pomohou potřebným

Všechny strany jsou nyní v intenzivním kontaktu a do 24. února by měly obdržet doplňkové informace a stanovisko vlastníka nemovitosti. Současně univerzita jedná o možnostech přesunu jednotlivých představení na jiné termíny či o možnostech vrácení vstupenek. Provoz Baru Scala a Univerzitního obchodu Scalanterie zůstává zachován, neboť tyto prostory se nacházejí v části objektu, které se poruchy nosné konstrukce netýkají.

Peníze za vstupenky na všechny filmové projekce plánované v Univerzitním kině Scala v termínu 16. až 24. února budou automaticky vráceny, pokud byly zakoupeny online. V případě, že byla vstupenka zakoupena osobně na pokladně, kontaktujte prosím kino na e-mailu pokladna@kinoscala.cz. Pokladna bude zároveň denně otevřena v čase od pěti odpoledne do devíti hodin večer.