„Že se mohou objevit další nečekané problémy, se nedalo vyloučit. Zvlášť když bylo koncem července nutné zajistit nosné konstrukce budovy kovovými výztuhami. Kvůli tomuto zdržení jsme pak prodlužovali termín dokončení první etapy stavebně-technického průzkumu do závěru září. Na základě jeho výsledků mělo být zřejmé, jestli a za jakých podmínek by bylo možné provoz Scaly a Divadla Bolka Polívky alespoň o několik měsíců prodloužit,“ připomněla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Verdikt je v tomto případě jasný. „Bohužel aktuálně detekovaná výrazná koroze hlavní výztuže sloupů objektu spolu s již dříve zjištěnými závadami vedly statika již nyní k jednoznačnému závěru, že konstrukce nesplňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu a že budovu není možné provozně dál využívat. O nastalé situaci jsem ihned informovala rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše a principála divadla Bolka Polívku,“ doplnila primátorka.

Brněnské Divadlo Polka Polívky.
Kino Scala a Divadlo Bolka Polívky v Brně zavírají: havarijní stav střechy

První fáze stavebně-technického průzkumu skončí v dohodnutém termínu, tedy do závěru září. „Poté bude nutné prostory kina a divadla bezpečně vyklidit. Neprodleně tedy vyvoláme jednání se zástupci Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala, abychom společně naplánovali potřebné kroky a termíny. Druhá fáze průzkumu pak začne zkraje příštího roku až poté, co bude objekt vystěhován,“ doplnila náměstkyně primátorky Karin Podivinská.

Nefunkční toalety, vedro a pak evakuace. Organizátorka popsala letošní Jamboree.
Nefunkční toalety, vedro a pak evakuace. Skautka z Brna popsala letošní Jamboree

Město také pokračuje v úpravách sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě, kde má hrát Divadlo Bolka Polívky. Vypsání veřejné zakázky na stavební práce a na dodávku divadelních technologií předpokládá v září, kompletně hotovo by mohlo být na jaře příštího roku. Souběžně s tím se hledají náhradní prostory pro Scalu.

Zjištění statiků o rozsahu poškození budovy, ve které dosud Divadlo Bolka Polívky sídlilo, vedení divadla nemile překvapilo. „Už v polovině léta po oznámení o měsíčním prodloužení stavebně-technického průzkumu jsme však začali hledat alternativu, abychom nemuseli rušit připravený zářijový program, na který si již diváci zakoupili vstupenky. O dočasném působení divadla jsme jednali se starostou Židenic Petrem Kuncem a díky velkorysé podpoře vedení Židenic a pochopení jejich zastupitelů se podařilo nelehkou situaci vyřešit,“ reagoval mluvčí divadla Michal Adamík.

Doprava na Tomkově náměstí v Brně.
Změny na Tomkově náměstí v Brně: dva pruhy oběma směry a semafor pro chodce

V tuto chvíli se podle něj navíc zdá, že hostování bude možné prodloužit na dobu tří měsíců, a to do konce listopadu. O setrvání do doby, než bude připraven Sál Břetislava Bakaly v Bílém domě, povedou zástupci divadla jednání v závěru tohoto týdne. „Dočasného útočiště si velmi vážíme a přijímáme jej s velkou vděčností a pokorou. Oceňuji i flexibilitu, s kterou Židenice naše požadavky řeší,” uvedl principál divadla Bolek Polívka.

Situaci komentoval také starosta městské části Petr Kunc. „Židenice se na hostování Divadla Bolka Polívky těší a jsem rád, že jeho program u nás obohatí kulturní nabídku,” sdělil Kunc.