Další využití vánočních stromů záleží právě od způsobu, jakým jsou stromky získány. „Stromky ze sběrných středisek odpadů jsou odváženy na kompostárnu, kde poslouží k výrobě kvalitního kompostu, stromky od černých popelnic pak pracovníci vozí do areálu firmy Sako, kde se z nich vyrobí teplo a elektřina do brněnských domácností,“ připomněl předseda představenstva Filip Leder.

Podle obsluhy sběrného střediska v Dusíkově Jakuba Doležala se kontejner v první polovině ledna naplní tak do pěti pracovních dní. „Sběrné středisko odpadů na Lesné má výhodu, že je na kraji panelového sídliště, takže o zákazníky se stromky nemá nouzi. Dokonce je občas na Dusíkovu odevzdají ze Soběšic a přes les i z Obřan, kde sběrné středisko chybí," zmínil Doležal.

Týdně mu lidé donesou na Lesnou okolo třiceti stromků, v první polovině ledna i více, postupně jejich počet ubývá. Sezonu odevzdávání vánočních stromků má prakticky od konce vánočních svátků do konce února. „Předělem bývá termín jarních prázdnin v Brně. Potom je lidé odevzdávají už jen sporadicky," sdělil.

V letošní sezoně Doležal evidoval první stromek hodinu po otevření sběrného střediska po Vánocích, tedy v pondělí 27. prosince. Loni poslední jehličnan přivezl manželský pár v polovině června. Byla to douglaska.

Pokud lidé zanechají stromky vedle černé popelnice či kontejneru, je vhodné nařezat mohutnější dřeviny na přibližně metrové kusy, aby si s nimi mohlo poradit lisovací zařízení popelářského vozu a nepoškodilo se.

Rovněž není třeba se snažit stromkem zaplnit kontejner, což by do příštího svozu omezovalo jeho užívání. „Apeluji na obyvatele, aby nepotřebné vánoční stromky nedávali ke stanovištím barevných kontejnerů na tříděný odpad, protože vozy svážející tříděný odpad, nejsou k jejich sběru uzpůsobeny. Stejně tak nepatří k biopopelnicím, k podzemním kontejnerům či mimo bezprostřední okolí černých popelnic,“ zdůraznil Leder.

Lidé také nemají odkládat dosloužilé vánoční stromky volně na chodník, do parku, a z důvodu možného poranění zvěře o zapomenutý háček by je neměli nosit zpátky do lesa či nechávat jinde v přírodě.