„Křížení s ulicí Pisáreckou je nyní zajištěno řízeným přechodem a přejezdem pro cyklisty, který je však umístěn mimo přímou trajektorii cyklotrasy. Mnoho lidí si tak zkracuje cestu přes komunikaci. Vytvořením mimoúrovňového křížení stezky pro pěší a cyklisty s Pisáreckou zajistíme bezkolizní a plynulejší pohyb cyklistů a chodců, ale zároveň nezbrzdíme dopravu,“ řekla primátorka města Markéta Vaňková.

Dříve vytvořená technická studie prověřovala různé varianty řešení. Nakonec se jako nejvhodnější ukázal právě podjezd pod hlavní komunikací.

Rezidentní parkování v Brně.
Brňané o zdražení rezidentního parkování: Klidně víc, ale chci místo před domem

„Délka podjezdu vychází přibližně na 48 metrů. Zdi oddělující nájezdovou a výjezdovou rampu včetně říms mají celkem délku asi 142 m,“ upřesnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Ten také doplnil, že v rámci projektu je nutné upravit cca 60 metrů stávající kanalizace a také ostatní inženýrské sítě.

Pokud půjde vše podle plánu, příprava stavby by mohla být dokončena ještě letos. Samotnou výstavbu pak město očekává v letech 2025–2026 s celkovými náklady kolem 56 milionů korun.