SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY V PRAVÉM SLOUPCI

Vleklé řízení a spory ohledně rekonstrukce vily Tugendhat má vyřešit mezinárodní konference odborníků na moderní architekturu, kterou svolalo Brno na středu na Novou radnici. Hlavní částí programu je představení projektu firmy Omnia, který vzešel před několika lety z chybné soutěže. Město jej totiž chce k plánované rekonstrukci vily použít. Někteří odborníci však konferenci za zhruba půl milionu korun nepovažují za nezávislou.

Na město kvůli opravám vily tlačí památkáři i organizace Unesco, v jejímž seznamu je vila Tugendhat zapsaná jako jediná z českých památek moderní architektury. Nyní mají do Brna přijet odborníci z Rakouska, Německa, Švýcarska či Španělska, aby o opravách vily diskutovali. „Našim cílem je, aby se konečně začala řešit patová situace, do které se rekonstrukce vily dostala. Sezvali jsme na mezinárodní konferenci odborníky, z nichž každý má zkušenost s rekonstrukcí moderních památek,“ uvedla Iveta Černá z Muzea města Brna, které má správu vily a organizaci konference na starosti.

Na konferenci chce nechat město odborníkům posoudit projekt firmy Omnia, vzešlý ze soutěže, kterou loni zrušil Úřad pro hospodářskou soutěž. „Chceme jej nechat prozkoumat z hlediska kvality. Město projekt koupilo za devět a půl milionu a chce vědět, jestli může postupy v něm zmiňované použít k rekonstrukci vily,“ vysvětlil náměstek brněnského primátora Daniel Rychnovský. Podle něj město nemůže opravy vily dále odkládat. „Památkáři nám dali termíny a my je musíme dodržet,“ upozorňuje Rychnovský.

Architekt Jan Sapák, který v roce 2004 chybný tendr napadl, má pochyby ohledně nezávislosti konference. „Konference by měla být nepředpojatá. Zřetelně více jejich účastníků jsou osoby, které můžeme stěží nebo dokonce vůbec považovat za nezávislé,“ tvrdí Sapák, který kritizoval v minulosti projekt Omnie zčásti proto, že naddimenzoval cenu oprav. Podle něj je většina účastníků přímo nebo nepřímo spojených s projektem, vzešlým z chybné soutěže. Přesto se konference podle něj účastní několik zahraničních specialistů na moderní architekturu. „Arthur Ruegg je odborník na dílo Le Corbusiera, Ruggero Tropeano má zase na kontě obnovu moderní architektury ve Švýcarsku a Fernando Ramos se zabýval obnovou Miesova německého pavilonu v Barceloně,“ vypočítává světové kapacity Sapák.

Podle Černé by jeden z výstupů konference mohlo být vytvoření odborné komise, která by na obnovu vily dozírala. „Specialisté mezinárodní expertní komise by zde mohli uplatnit své zkušenosti z obnovy světové moderní architektury,“ říká Černá.

Na středešní konferenci se objeví také nejmladší dcera stavebníků firmy Daniela Hammer-Tugendhat a její manžel Ivo Hammer, který od roku 2003 vedl ve vile průzkumné restaurátorské práce. Vídeňská kunsthistorička má obavy o osud vily kterou nechali vystavět její rodiče.

Zástupce společnosti Omnia, jež vyhrála soutěž na opravu vily, Vítek Tichý říká: Lidé náš projekt pořádně neznají

Projekt sdružení Omnia na opravu vily Tugendhat uspěl v soutěži, kterou antimonopolní úřad prohlásil za neplatnou. Přesto o něj město Brno stojí a zítra ho nechá posoudit odborníky na konferenci. Vítek Tichý z Omnie se konfrontace nebojí.

Co si od konference, na které chce město představit váš návrh, slibujete?
Lidé o našem projektu často mluví a hodně ho kritizují, přitom ho ani ti kritici pořádně neznají. Magistrát zřejmě dospěl k závěru, že by to měl změnit, a požádal nás o veřejnou prezentaci. Přestože v kvalitu projektu věřím, výsledek nemohu předjímat.

Neobáváte se, že vaši práci mezinárodní experti shodí?
Očekáváme, že na konferenci budou její účastníci odborně a konstruktivně diskutovat. Domníváme se, že řada nedorozumění v minulosti vyplynula z chybných překladů jednotlivých termínů. A také právě z toho, že lidé dostatečně neznali naši dokumentaci.

Co říkáte na výhrady kritiků, že váš projekt je předražený?
Je to účelové tvrzení. Projekt řeší vše do hloubky a přistupuje k vile jako k jedinečné památce světového významu. Navíc cenu stanoví teprve vítězná stavební firma, která dům opraví.

Kde podle vás město udělalo chybu, že se mu stále nedaří vilu opravit?
Od té chvíle, kdy město vypsalo výběrové řízení, dělali jeho zástupci zřejmě vše pro co nejrychlejší opravu. Neúnavná činnost sdružení okolo architekta Sapáka, motivovaná snahou zakázku na opravu získat, vykonala své.

Projekt firmy Omnia je de facto stále neplatný. Připadá vám postup města správný?
Projekt je předaný, schválený a je na něj vydané stavební povolení. Podle jiného projektu momentálně nelze vilu legálně opravovat, a bez projektu už vůbec ne. Řekl bych tedy, že postup města je především logický.
Architekt Ludvík Grym bojuje proti projektu Omnie na opravu památky a tvrdí: Máme upřímné obavy o osud vily

Architekt Ludvík Grym se spolu s kolegy Janem Sapákem a Jindřichem Škrabalem snaží již pět let dokázat, že město i antimonopolní úřad v kauze Tugendhat postupovaly špatně. Projekt Omnie na opravu vily podle nich nemůže město použít. „Nechceme konferenci bojkotovat, ale ta má být o rekonstrukci vily, a nikoli o projektu Omnie,“ tvrdí Grym.

Myslíte si, že je dobře, když město uspořádalo konferenci o opravě vily Tugendhat?
Máme podezření, že konference tu bude jen proto, aby zlegalizovala projekt. Ten podle nás i nejvyššího správního soudu vznikl nezákonně.

Takže podle vás konference nemůže nic vyřešit a je jen plýtváním peněz?
Město tvrdí, že vila potřebuje co nejrychlejší rekonstrukci. Tím Brňany vydírá. Místo toho, aby vedení Brna konečně zaujalo postoj, jaký mu uložil soud, a neprosazovalo stále projekt Omnie. Konference nemůže vyřešit právní stav věci, ale může ukázat, že projekt neobstojí ani po odborné stránce.

Jak by podle vás mělo město stav vily řešit?
Havarijní stav řeší především náprava havarijních věcí. Například kanalizaci mělo Brno už dávno opravit. Nezávisle na celkové rekonstrukci vily.

Zúčastní se mezinárodní konference i váš ateliér?
Možná se zapojíme do té části programu, která se nebude zabývat projektem Omnie, ale čistě rekonstrukcí vily Tugendhat. Projekt nemůžete poznat při konferenci, a navíc je to otázka kolegiality, proto nechceme do této části vstupovat.

Čeho chcete docílit neustálým odvoláváním se k soudu?
Pořád věříme tomu, že jsme právní stát a máme upřímné obavy o osud vily. Nemyslíme si, že pouze my máme mandát ji opravit. Avšak tým Omnie projekt zpracovával za takových okolností, že mandát k opravě prostě také nemá.