Dokument má zlepšovat vztah obou stran a společně podporovat zahrádkaření, stejně jako vyzdvihovat jeho důležitost. „Jde o logické vyústění téměř dvouletého dialogu s městem. Podařilo se napravit některé předsudky vůči zahrádkám a vyzdvihnout jejich význam pro biodiverzitu, potravinovou soběstačnost, vzdělávání a přirozenou podporu místních komunit,“ uvedla předsedkyně brněnských zahrádkářů Helena Vařejková.

Zástupci města se zavázali informovat pěstitele o změnách využití území zahrádek, které si vyžádají třeba zrušení. „Asi nejbližší případy jsou dva. Týkají se rozšíření dálnice D1 na tři pruhy ve Starém Lískovci a protipovodňové ochrany v oblasti budoucího nádraží. Podobné informace lidé dostanou s dostatečným předstihem,“ přislíbil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Právě spolupráci v oblasti územního rozvoje a dále potvrzení stability pro nedotčené kolonie považují zahrádkáři za důležité. „Ze svého okolí známe řadu případů, kdy nám byly zbrkle vypovězeny smlouvy a pozemky dodnes leží ladem se všemi problémy, které to s sebou nese,“ upozornila Vařejková.

Memorandum zmiňuje spolupráci při pořádání akcí, jako jsou výstavy, semináře či tématické víkendy otevřených zahrad. Společně s místními univerzitami mají vzniknout vzdělávací programy třeba pro děti a důchodce.

U zahrádek odborníci vyzdvihují rozmanitost, ochlazování okolí, zadržování vody či samozásobitelství. „V osadách se nachází více stromů, zeleň je tam intenzivnější než na prostranstvích. Často jsou rájem pro ptáky, hmyz či rostliny,“ zmínil nedávno Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek.