Stavba chybějící kanalizace se týká dvou lokalit, kde jsou připravovány projekty na výstavbu obytných domů. „První se nachází na západ od Vídeňské ulice v oblasti vymezené ulicemi Moravanské lány, Novomoravanská a Moravanská. Druhá je na východ od Vídeňské v okolí Moravanské ulice až po Přízřenice,“ přiblížil brněnský radní David Grund.

Náklady budou přibližně tři sta milionů korun. Představitelé města mají v plánu do budoucna také odkanalizování Modřické ulice.

Otevření zrekonstruovaného Bakešova pavilonu Masarykova onkologického ústavu
Opravili Bakešův palác, srdce onkologického ústavu v Brně. Podívejte se

Trasa obou kanalizací má vést podle předpokladů souběžně od ulice Moravanské lány, pod silnicí ve Vídeňské ulici, pod železniční tratí až po ulici Modřickou, s napojením splaškové kanalizace do rekonstruované splaškové kanalizace v Modřické ulici a napojením dešťové kanalizace do Přízřenického náhonu.