Provoz dělníci omezí pouze u zastávky. Dopravu ze dvou pruhů svedou do jednoho. Představitelé brněnského dopravního podniku neočekávají závažnější komplikace ani v případě automobilů, ani hromadné dopravy. „Po nezbytně dlouhou dobu přesuneme nástupiště zastávky Pionýrská o čtyřicet metrů vpřed,“ uvedla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Dělníci při opravách vymění asfaltové vrstvy a zpevní jejich podloží. V současnosti je totiž trasa deformovaná a jsou v ní vyježděné koleje. Nové úpravy mají zvýšit únosnost a životnost vozovky.

BARBORA NEŠPOROVÁ

V bývalém bystrckém obchodním centru Letná hořely pneumatiky.
Oheň v Letné. V bývalém nákupním centru v Bystrci hořely pneumatiky