Některými obyvateli i třeba spolky odmítané varianty dopravního řešení na území Brna se nově objevily v upraveném návrhu nového územního plánu města. Ať už budoucí běžné trasy jako silnice 43 přes Bystrc nebo pouze územní rezervy, třeba v případě tramvajové trati vedoucí na sídliště Vinohrady. V některých místech problematické silnice zmizely. Deník Rovnost přináší výběr důležitých dopravních změn, které odborníci vyznačili v klíčovém dokumentu pro rozvoj města.

S ŘADOU ODPŮRCŮ. Na základě pokynů krajských zásad územního rozvoje, jež jsou nadřazeným územně plánovacím dokumentem, se v upraveném návrhu počítá s vedením silnice první třídy 43 v bystrcké stopě. Auta mají jet okolo Bosonoh, dál po Staré dálnici, přes Bystrc a řeku Svratku nedaleko Brněnské přehrady směrem na sever.

„Přes Bystrc územní plán předepisuje vedení silnice tunelem, kdy v severní části začíná u katastrální hranice Brna, vede přes oblast Kníniček a přehrady, údolí Svratky, celé bystrcké sídliště až po jeho jižní okraj. V Bosonohách je pak ještě kratší tunelový úsek ohraničený katastrální hranicí města,“ přiblížil dopravní expert kanceláře městského architekta Martin Všetečka.

Areál VUT na Kraví hoře v Brně, kde upravený návrh nového územního plánu města vymezuje plochu veřejné vybavenosti, která je určená konkrétně pro městskou nemocnici.
Změny v návrhu územního plánu: vadí desetipatrové budovy i špitál

Proti vedení silnice 43 přes Bystrc se dlouhodobě staví řada odpůrců. Vyznačení trasy do územního plánu proto nepotěšilo třeba členku spolku D43 a bystrckou zastupitelku Moniku Šimkovou. „Pokud silnice povede přes Bystrc a blízko přehradní hráze, nebude to problém jen pro Bystrc, ale pro celé Brno. Poškodí rekreační ráz přehrady i další obce po její trase,“ uvedla.

PŘES REKREAČNÍ OBLAST. Hlavně o víkendu tam míří spousta místních, pro které je nejbližší přírodou a místem pro rekreaci. Okolo přírodní památky Medlánecké kopce u stejnojmenné městské části vede nově rezerva pro silnici spojující Technologický park a řečkovické kasárny. Medlánečtí se obávají budoucí likvidace cenné lokality.

„Ta komunikace by nás změnila ve vnitroměstskou část, veškerý efekt přímé návaznosti přírody by byl v háji,“ komentoval na sociálních sítích třeba Tomáš Pitner.

Dopravní změny v upraveném návrhu nového územního plánu Brna.Dopravní změny v upraveném návrhu nového územního plánu Brna.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

V původním návrhu vedla silnice jako spojnice Ivanovic, řečkovických kasáren a Medlánek okolo zástavby. Nově je od ní co nejvíc oddálená, kam až to dovolí terén. „Je třeba také upozornit, že se jedná o požadavek magistrátního odboru dopravy na úseku místních komunikací, který nedovoluje, abychom zároveň vypustili trasu jak středem Medlánek přes ulici V Újezdech, tak kolem nich,“ poznamenala mluvčí kanceláře Šárka Reichmannová.

SPOJENÍ S CENTREM. Jedněmi vítaná, druhými odsuzovaná myšlenka tramvaje končící až na sídlišti Vinohrady má nově svou stopu v upraveném návrhu. Od současné trati linky 8 směřuje podél Jedovnické ulice. Od ní se poté za křížením s Žarošickou stáčí na západ a končí až na okraji Pálavského náměstí. Po nedávném prověření odborníky z brněnské techniky trať je územní rezervou.

Po možném převedení do praxe zajistí přímé spojení oblasti s centrem města. „Dokáže obsloužit všech zhruba patnáct tisíc lidí, kteří na Vinohradech jako nejhustěji obydleném sídlišti v republice žijí,“ řekl autor záměru a židenický místostarosta Petr Kunc.

Zároveň je v návrhu nově prodloužení tramvajové trati z Juliánova Líšeňskou a Křtinskou ulicí na stávající trasu souprav mířících do Líšně. Toto řešení, stejně jako zavedení tramvaje až na Pálavské náměstí, kritizují kvůli husté dopravě v předcházející Táborské ulici zástupci spolku Plus pro Vinohrady. „Mnohem efektivnější by bylo napojení tramvaje na trať linky 8, což by ale neřešilo problém Juliánova s tramvajovou smyčkou, který je prapůvodním důvodem tažení tramvaje na Vinohrady,“ myslí si člen spolku David Čížek.

BEZ ZAHLCENÍ SÍDLIŠTĚ. Po úpravách v návrhu plánu si mohou ulevit na sídlišti Lesná. Se sousedními čtvrtěmi Sadová na západě a Obřany na východě ho měly propojit nové silnice, které by vedly přes území využívané třeba na procházky.

Zkrátily by jízdu mezi oblastmi, zároveň by na Lesnou zřejmě přivedly novou dopravu. „Třeba Seifertova ulice by zavlečení dalších aut nezvládla. U Lesné chybí napojení na velký městský okruh,“ zmínil starosta Brna-severu Martin Maleček.

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále Roland Garros.
Krejčíková deklasovala další soupeřku, zahraje si první čtvrtfinále grandslamu

Po požadavcích od představitelů dotčených městských částí nově odborníci vymezili silniční propojení Sadové a Lesné pouze územní rezervou. Ta neupřesňuje, zda by tam most po případném vybudování sloužil pro běžný provoz nebo pouze pro nejnutnější dopravu, například pro záchranku.

„V oblasti mezi Lesnou a Obřany jsme původně navrhovanou místní komunikaci zcela vyřadili. Zůstává pouze stabilizovaná současná lesní, respektive polní cesta, která obsluhuje tamní zahrádky,“ osvětlil Všetečka.

DISKUTABILNÍ PŘEMOSTĚNÍ. Veškerá doprava od panelových domů v Duhové ulici v Jundrově a z jejich okolí jezdí nyní úzkými ulicemi do Veslařské. Z ní pak pokračuje dál. Alternativní možnost vyvedení aut má podle dlouhodobých úvah zajistit nový most přes řeku Svratku s navazující silnicí okolo baseballového hřiště a sportovního areálu U Hrocha.

V upraveném návrhu je na základě kompromisu mezi rozličnými postoji místních vedený jako územní rezerva. „Jeho účelem je ulevit lidem, kteří bydlí ve staré části Jundrova, a zároveň umožnit výstavbu na severu za ulicí Ke Káčatům,“ poznamenal Všetečka.

Myšlenku nového napojení Jundrova přes most odmítají představitelé sousedního Komína. Na jeho území Komínské louky totiž spadá navazující vozovka.

Brněnská filharmonie.
Filharmonie zahraje odložené kusy, v Brně přivítá také zahraniční hosty

Obávají se zničení rekreačního území pro pěší podél řeky, negativních dopadů na sportovní areál i narušení protipovodňových funkcí luk sloužících jako velká plocha rozlivu. „V Jundrově si navíc před několika lety nechali zpracovat posouzení potřebnosti nového dopravního napojení. Jeho závěr byl, že významnější zlepšení dopravní obsluhy vnitřní části Jundrova most nepřinese,“ shrnula komínská starostka Milada Blatná.

ČÁST TUNELEM. Zhoršení poměru náklady a dopravní přínos stavby přináší změna v trasování obchvatu okrajových Obřan. V lokalitě významného archeologického naleziště hradisko vede nově podzemním tubusem. „Jednalo se o požadavek ministerstva kultury, které chtělo, aby trasa nezasáhla do chráněné lokality osídlení hradisko,“ vysvětlil brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Zbytek trasy zůstává ve stejné stopě, která spojuje silnici vedoucí z Bílovic nad Svitavou a velký městský okruh v Brně přes Kulkovu ulici. Zachovává přemostění přes údolí řeky Svitavy.

Jakub Dostál
Cesty za ošklivostmi Brna? Mají smysl

Vedení části obřanského obchvatu tunelem zajistí zachování rázu území naleziště z doby bronzové. Petr Holub z Národního památkového ústavu upozornil, že hradisko Obřany je kulturní památka vedená na ústředním seznamu. „Tvoří ho dvě lokality, archeologické hradisko a pohřebiště. V terénu jsou tam vidět pozůstatky po opevnění,“ sdělil. Jedná se o zhruba několik desítek hektarů rozsáhlé území naleziště, které je rozsahem největší na území Brna.