Plán rozvoje péče o nevyléčitelně nemocné obsahuje několik dílčích cílů. Jedním z nich je volba místa dožití. Pro lidi s vážnou nemocí je podle představitelů kraje často nejdůležitější, aby dožili ve známém prostředí s rodinou. „Chceme lidem umožnit poslední dny života strávit domácím prostředí, které je jim nejmilejší a cítí se v něm nejlépe. Klademe důraz jak na podporu paliativní péče doma, tak i na podporu této péče v pobytových zařízeních sociálních služeb,“ přiblížila radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová.

Pro ni je stěžejní podpora nejen profesionálních pečovatelů, ale také těch neformálních, jejichž místo často zaujímají příbuzní. „Do rozpočtu jsme zahrnuli i podporu pro lidi, kteří se neformálně starají o své blízké. Vypisujeme nové dotační programy, podařilo se nám získat více peněz,“ doplnila radní.

Plánovaný osvětlený přechod v Brně Bohunicích v ulici Lány.
Osvětlené přechody v Bohunicích: v plánu jsou další tři frekventovaná místa

Potřeba péče o lidi v konečném stádiu nemoci bude podle odborníků do budoucna narůstat. „Jihomoravský kraj s ohledem na demografický vývoj počítá s tím, že potřeba paliativní péče bude v následujících desetiletích narůstat,“ vysvětloval radní pro zdravotnictví Jiří Kasala. Koncepce se podle něj stane nedílnou součástí jihomoravského zdravotnictví.

Jednou ze součástí kvalitní péče v této oblasti je i domácí hospicová péče. Krajští představitelé nedávno schválili podporu na tuto službu čtrnáct a půl milionu korun. „Každý lidský život si zaslouží úctu a nic na tom nemění skutečnost, že se chýlí k závěru,“ řekl hejtman Jan Grolich.

ŠIMON HERMAN