Cílem je oslovit lidi, kteří nesplňovali podmínky pro využití Milostivého léta. „Nejen v Brně, ale napříč republikou neměla akce Milostivé léto takovou odezvu, jakou jsme očekávali. Dopravní podnik proto připravil její pokračování zaměřené na dlužníky, na které se nevztahovalo Milostivé léto. Jedná se o daleko větší skupinu lidí, u kterých nebylo zahájeno soudní, exekuční ani insolvenční řízení,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Akce Jaro bez dluhů podle ní pomůže zadluženým lidem zbavit se závazků a rizika, že by v budoucnu jejich pohledávky rostly a byly vymáhány exekučně.

Autobusy Dopravního podniku města Brna, ilustrační foto.
Milostivé léto v Brně: dluhy lidí za černou jízdu vydají na 12 nových autobusů

Dopravní podnik nyní eviduje 150 tisíc pohledávek za jízdu bez platného jízdního dokladu, na něž se akce Milostivé léto nevztahovala. „Jedná se o nesplacené pokuty lidí, kteří mají bydliště na úřední adrese, které v době vzniku pohledávky nedovršily osmnáct let, a dlužníky, u kterých jsou vzhledem k množství soudně a exekučně vymáhaných pohledávek další dluhy vymáhány mimosoudně,“ vysvětlil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Celkově se jedná o třicet tisíc lidí. Některé pokuty jsou staré i čtvrt století. „Pokud by například někdo z dlužníků chtěl žádat o obecní byt nebo z jiného důvodu potřeboval potvrzení o bezdlužnosti, nemůžeme mu jej vystavit. Pohledávka by tak pro něj byla překážkou k získání bytu nebo práce,“ dodal Havránek.

Autonomní mikrobus v Centru dopravního výzkumu
Jedinečná příležitost pro Brňany: ve městě otestují první autonomní minibus

Akce potrvá od 20. března do 20. června. Pokud zájemci uhradí sníženou přirážku k jízdnému a jízdné, zbývající část mu dopravce odpustí. Namísto 1525 korun tak lidé mají možnost zaplatit 825 korun.

Dopravní podnik se v těchto týdnech potýká stejně jako jiní dopravci se stále vzrůstající cenou pohonných hmot a energií. Jen za leden měla firma ztrátu sedmadvacet milionů korun. Dlouho i proto jezdily spoje podle prázdninových jízdních řádů, jejich počet se navýšil až od pondělí.