Neziskovou organizaci, které v závěti odkázala částku ze svého životního pojištění, si vybrala na internetu. „Věděla jsem, že chci peníze darovat na výcvik asistenčních psů. Oslovila jsem ty, které se tím zabývají, a domluvila se hned s první organizací,“ popisuje žena.

Pro pražský spolek Pestrá, jehož členové cvičí vodicí i asistenční psy pro lidi s postižením, je to první zkušenost s takzvanou dobročinnou závětí. „Od roku 2009, co Pestrá funguje, je to první dar ze závěti. Výchova jednoho štěněte stojí přibližně 250 tisíc korun. Dar paní Dvořákové tedy pokryje zhruba polovinu nákladů na výcvik jednoho psího asistenta,“ říká fundraiserka organizace Pestrá Martina Vaňková.

Ke psům má dárkyně odjakživa blízko. I ona sama je zapálenou pejskařkou. „Dříve jsme měli bulteriéra jménem Dagobert. Lidé z něj měli strach, protože měl tlamu jako krokodýl. Ale by to strašpytel, vylekalo ho i cinknutí lžičky o hrnek,“ vzpomíná Dvořáková.

Svého mazlíčka naučila i některé z dovedností, které musejí ovládat psí profesionálové pomáhající lidem v každodenním životě. „Naučila jsem ho aportovat a nosit na povel bačkory. Bohužel vždycky přinesl jenom jednu a pak seděl a čekal. Nechápal, proč ho posílám i pro druhou bačkoru do páru, když už přece jednu přinesl,“ směje se žena.

Pro Dvořákovou není její dobročinná závěť prvním nezištným činem. V minulosti na dálku adoptovala indického chlapce. „Deset let jsem posílala pět tisíc korun ročně, aby mohl chodit do školy. Dostávala jsem pravidelně dopisy i kopii vysvědčení,“ líčí Dvořáková.

Adopce na dálku nebo pravidelné či jednorázové peněžní dary zůstávají stále běžnější formou podpory než dary, které získají neziskovky až po smrti dárců. Podle průzkumu mezi více než osmdesáti neziskovými organizacemi jich však zvolna přibývá. „Za loňský rok jsme zaznamenali osmnáct takových darů. Nejčastějšími dárci jsou ženy,“ dodává mluvčí kampaně Závěť pomáhá Tomáš Vyhnálek.

Dobročinná závěť může být i východiskem pro lidi bez dědiců, kteří nechtějí, aby po smrti jejich majetek připadl státu. „Například v roce 2016 stát takto získal 260 milionů korun,“ upozornila Eliška Froschová Stehlíková z koalice Za snadné dárcovství.

Darování ze závěti:• Dary ze závěti jsou například v Británii, Spojených státech nebo skandinávských zemích běžné.
• V České republice se tento způsob dobročinnosti teprve začíná rozvíjet.
• Nejčastěji lidé odkazují majetek organizacím, které se věnují sociálním tématům, jako je podpora dětí či seniorů.
• Rozšířit povědomí o možnosti věnovat v poslední vůli část majetku na dobročinnost se snaží koalice Za snadné dárcovství.
• V dědické smlouvě je možné stanovit podmínky, jak a na co neziskovka dědictví využije.
• Ročně připadne státu množství prostředků jako majetek po lidech, kteří neměli dědice a nezanechali závěť, neboli takzvaná odúmrť.
• Například v roce 2016 propadl státu majetek za 260 milionů korun.

DOMINIKA VRBECKÁ