„Zlepší se podmínky pro vodní živočichy, vytvořili jsme také vhodná stanoviště pro rozšíření vegetace a mokřadních společenstev,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Náklady přesáhly šestnáct milionů korun.