V lednu vodohospodáři zahájili těžbu sedimentů z obratiště lodí na konci vzdutí Brněnské přehrady. „Povodí Svratky patří k oblastem, které bylo postižené kůrovcovou kalamitou a po vykácení lesních porostů v povodí se ve zvýšené míře začala projevovat eroze půdy. Splachy půdy z povodí Svratky se dostávají do Brněnské přehrady, proto musíme v častějších intervalech provádět těžbu sedimentů na konci vzdutí vodní nádrže. Sedimenty v této části nádrže snižují plavební hloubku, což by mohlo činit potíže lodím během plavební sezony,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zdroj: Youtube

Vodohospodáři s pomocí kráčejících bagrů během čtrnácti dnů odtěžili z obratiště přibližně dva tisíce kubíků usazeného materiálu. Odstranění sedimentů napomůže bezpečnosti lodního provozu a bude mít příznivý vliv i na kvalitu vody v nádrži. Před kůrovcovou kalamitou probíhala těžba v intervalech po pěti i více letech, v současnosti musí vodohospodáři sedimenty z obratiště těžit každé dva až tři roky.

Na konci ledna se těžká technika vodohospodářů přesune po proudu směrem k Panáčkově skále. I v těchto místech provedou těžbu sedimentů, které by mohly komplikovat lodní dopravu.

Nízká úroveň vody v brněnské Přehradě
VIDEO: Netradiční pohled z dronu na upuštěnou Brněnskou přehradu, podívejte se

Sníženou hladinu využilo Povodí Moravy také k čištění česlí na hrázi brněnské vodní nádrže. Během třídenní akce specializovaný tým potápěčů vyčistil česle u horních výpustí. Česle zachytávají množství zejména dřevní hmoty, která se k hrázi dostává v době zvýšených průtoků. Materiál odstraněný z česlí sbíral z hladiny jeřáb s pomocí speciálního drapáku. Čištění česlí trvalo tři dny.