„Předpokládané náklady jsou přibližně dvě a půl miliardy korun bez daně," vyčíslila mluvčí státních železničářů Nela Friebová.

Rekonstrukcí projdou nástupiště ve stanicích a na zastávkách, nově na ně bude zajištěný bezbariérový přístup pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace. „Zrekonstruujeme mostní objekty, silnoproudá, zabezpečovací a sdělovací zařízení," zmínila Friebová.

Součástí stavby je také oprava zastávek Omice a Rosice u Brna a železničních stanic Tetčice a Zastávka u Brna. „V zastávce Omice je navržený bezbariérový přístup pomocí stávajícího mostního objektu s přístupovými chodníky. Ve stanici Tetčice vzniknou dvě nová nástupiště, bezbariérový přístup na ně zajistí úrovňový přechod," přiblížila mluvčí Správy železnic.

V zastávce Rosice u Brna projektanti navrhli bezbariérový přístup pomocí stávajícího mostního objektu s přístupovými chodníky. V Zastávce u Brna stavbaři postaví nový podchod s výtahy. „Součástí každé zastávky a stanice bude nový elektronický a vizuální informační systém doplněný rozhlasy a majáčky pro nevidomé," doplnila Friebová.