Když před sto lety britský archeolog a egyptolog Howard Carter poprvé nahlédl do Tutanchamonovy hrobky, vykřikl, že vidí úžasné věci. V objevitele se nyní promění také zvědavci, jež se dorazí podívat na jednu z největších výstav na světě. „Lidé prožijí nádheru, ale také dokonalé řemeslné zpracování všech faraonových předmětů. Ještě víc nás stále fascinuje neuvěřitelně spletitý kulturně náboženský odkaz, který světu tento dávný poklad dal,“ lákala na expozici mluvčí výstavy Květa Havelková.

Prostory jsou sestavené přesně tak, jak před stoletím badatelé hrobku objevili. Brno má dokonce jako jediné mezi evropskými městy možnost unikátní expozici hostit. Posvátné předměty, sošky i sarkofágy včetně světoznámé zlaté posmrtné masky faraona Tutanchamona tak leží na stejných místech, jako je archeologové kdysi objevili v Údolí králů. „Díky působivé instalaci výstavy se lze takřka ocitnout uvnitř starobylé hrobky a všechna tato dávná mystéria prožít na vlastní kůži,“ doplnila Havelková.

Expozice už dříve navštívila světová významná města, všechny vystavované předměty jsou ale téměř dokonale zpracované repliky, které vznikaly pod taktovkou předních egyptologů a od originálů jsou skoro k nerozeznání. „Díky tomu, že se jedná o perfektní repliky, mohou být všechny předměty z faraónovy hrobky shromážděné na jednom místě, a vytvořit tak fascinující obraz o dávné vyspělé civilizaci,“ uvedla pořadatelka Eva Polívková.