Kdy a proč jste se rozhodl jít do konkurzu na ředitele?
Třicet let svého medicínského života jsem žehral na různé ředitele, tak teď můžu žehrat sám na sebe. Byl to výsledek tlaku řady kolegů, abych se funkce ujal. Je to příležitost posunout věci, které se nehýbaly a neohrozit, co fungovalo.

Jaké jsou vaše první kroky ve funkci ředitele nemocnice?
První byl výběr členů vrcholového vedení nemocnice. Je to i personální audit na všech pracovištích a zahájení činnosti klinické rady. Setkal jsem se také s vedením ostatních zdravotnických zařízení v Brně i v kraji. Často se totiž stává, že fakultní nemocnice je tím posledním místem, které může lidem poskytnout zdravotní péči zejména mimo běžnou pracovní dobu. Tím pádem je na nemocnici vyvíjený obrovský tlak. Šedesát procent chirurgické operativy je akutní, čímž je ohrožená superspecializovaná péče a zbývá méně času na plánované výkony, které zase na druhou stranu lépe platí pojišťovny. To uvádí nemocnici do propadu a uzavírá se tak bludný kruh.

Rostoucí platy lékařů a sester jsou jedním z důvodů, proč fakultní nemocnice skončila v minusu čtyři sta milionů korun. Jak tento problém chcete řešit?
Jednak by to měl řešit personální audit a na druhou stranu narovnání modelů pohybu pacientů v regionu. Jestliže jezdí člověk v sanitce, vyšetří ho na třech různých chirurgiích, kde řeknou, že jde o akutní stav, který se musí řešit operací, ale my buď nemáme místo nebo nepostavíme operační tým, tak nakonec skončí ve Fakultní nemocnici Brno. Tam už je jeho stav velmi komplikovaný, nákladný, ale není vyvážený příjmy od pojišťoven.

Jaroslav Štěrba
Narodil se v roce 1962, pochází z Havířova.
V roce 1998 se stal vedoucím lékařem kliniky dětské onkologie, kterou pak vedl jako přednosta od roku 2003.
Mezi jeho záliby patří hra na kytaru, kolo, badminton a víno.

Co považujete za největší problémy nemocnice?
Právě fakt, že je nemocnice přetížená akutními pacienty. V podstatě se vylidnilo komunitní zdravotnictví v Brně a okolí, akutní chirurgické stavy se řeší dominantně u nás, podobně i akutní stavy internistické. Dětská nemocnice poskytuje pohotovost dětem ze široka daleka v podstatě ze vzdálenosti osmdesáti kilometrů od Brna a tato péče není adekvátně uhrazená.

Jak tedy chcete řešit přetížení nemocnice akutními pacienty?
Něco můžeme udělat sami, na něco potřebujeme spolupráci města, Jihomoravského kraje a pojišťoven. Třeba brněnská Nemocnice Milosrdných bratří slíbila opětovné otevření příjmu chirurgických pacientů i mimo pracovní dobu. To považuji za velmi důležité. Máme před sebou jednání ředitelů zdravotnických zařízení v Brně a okolí právě na téma akutní chirurgické péče. Uvnitř nemocnice můžeme restrukturalizovat některá lůžka na lůžka dlouhodobé a následné péče, protože specializovaná interní pracoviště jsou přetížená těmito pacienty, které nemají kam odsouvat na doléčení. Pak se můžou ocitnout nedostatečně doléčení lidé doma, což situaci dále komplikuje. A je tady nedostatek lůžek následné a dlouhodobé péče v regionu.

Premiér Andrej Babiš slíbil dvě miliardy korun na novou porodnici. Řešili jste i vnitřní dluh nemocnice, který údajně přesáhne miliardu korun?
S premiérem jsme řešili nejen porodnici, ale i potřebu výstavby areálu urgentního příjmu ve fakultní nemocnici, což souvisí právě s přetížením a s velkým nárůstem počtu pacientů v posledních letech. Vnitřní dluh nemocnice je obrovský. Odhad je, že se bude blížit dvěma miliardám.

Máte v plánu rekonstrukci výškové budovy nemocnice v Bohunicích?
Je to o tom, co je a není reálné. Budeme tyto věci plánovat a předkládat zřizovateli, tedy ministerstvu zdravotnictví. Budeme se snažit jednat s pojišťovnami o tom, aby reálně poskytovanou péči zaplatily, a pak se nemocnice může dostat zpátky do černých čísel a může investovat i z vlastních peněz.

Co říkáte jako onkolog na budoucnost takzvané genové terapie, kterou podstoupil první pacient právě ve Fakultní nemocnici Brno a byl propuštěný koncem roku do domácí péče?
Je to skvělá zpráva. Jde o formu léčby živými buňkami a velmi nadějný směr v onkologii, kterému se v Brně velice intenzivně věnujeme.

Máte nějaký termín, do kterého chcete vyřešit nejpalčivější problémy nemocnice?
Nejsem příznivce stanovování nějakých ultimát nebo časových horizontů. Nedobrá ekonomická situace nemocnice má příčinu v celé řadě problémů a řetězení nejrůznějších příčin. Musíme je velmi trpělivě a pomalu řešit a ve finále se to snad brzy spojí tak, že nemocnici se začne dařit lépe a nadechne se.

Jak si nejlépe jako vytížený manažer a špičkový lékař odpočinete?
Od toho „managorování“ (úsměv) si nejlépe odpočinu u medicíny a od selhání v medicíně, které zákonitě v onkologii musí přijít, si odpočinu tím, že se mi třeba povede něco dobrého pro medicínu udělat na poli organizace práce a něco nového pro nemocnici a pacienty zajistit.