Oddělení včetně moderního vybavení vyšlo na bezmála osmdesát milionů korun, zástupci nemocnice jej otevřeli začátkem ledna.

Jednotka intenzivní péče interní kliniky nabízí šest takzvaných intenzivních lůžek a čtyři boxy oddělené prosklenými příčkami. Ty umožňují efektivní izolaci pacientů a snížení rizika přenosu infekcí. Oddělení poslouží kriticky nemocným k monitoringu a zajištění vitálních funkcí včetně umělé plicní ventilace nebo náhrady fungování ledvin.

„Díky nové jednotce intenzivní péče můžeme poskytovat vysoce specializovanou péči pacientům s vážnými a život ohrožujícími stavy přímo na interní klinice. Minimalizovali jsme potřebu transportu a snížili rizika spojená s přesuny mezi odděleními, která mohou znamenat pro starší pacienty i ztrátu soběstačnosti,“ uvedl přednosta Všeobecné interní kliniky Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka.

Dosud byli pacienti v kritickém stavu hospitalizovaní na intenzivních lůžkách ostatních interních klinik bohunické nemocnice. Takový systém ale mnohdy vedl k přetěžování a nedostatku intenzivních lůžek, a to obzvlášť v době pandemie koronaviru. Nová jednotka teď sídlí v budově D, kterou pracovníci špitálu dříve využívali pro administrativní účely a jako technické zázemí.

Stavba jednotky byla složitá

„Patří do staré zástavby nemocničního komplexu, která je provozu od roku 1936. Stavba jednotky byla rozsáhlá a složitá, protože byl nezbytný i zásah do provozu jiných útvarů kvůli napojování rozvodů vody a odpadů. Složitost stavby se potvrdila i při nutnosti statického zajištění stropů a sloupů, které byly v havarijním stavu,“ vysvětlil tamní referent oddělení rozvojových investic Leo Valenta.

Téměř šedesát milionů korun získalo vedení nemocnice z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie, který reaguje na nedávnou pandemii koronaviru.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

„Fakultní nemocnice Brno patří k nejúspěšnějším žadatelům o tyto dotace v kraji. O zkušenostech projektového týmu svědčí šestnáct úspěšných projektů v posledním období,“ vyčíslil ředitel jihomoravské pobočky Centra pro regionální rozvoj Ljubomír Džingozov.