Nejhorší v republice je situace na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Plyne to z posledních údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Hrabošů podle odborníků mírně ubylo, škodí ale více.

K likvidaci hlodavců využívají zemědělci jed Stutox II. Jeho plošné nasazení povoluje ministerstvo zemědělství, když výskyt hrabošů překročí určitou mez. „Vyřídit všechny náležitosti, abychom mohli hubit plošně, trvá dlouho,“ povzdechl si Osička. Zemědělci tak podle něj mohou využít jed pouze omezeně.

Proti jedům brojí ochránci přírody. Stutox II podle nich zasáhne i mnoho jiných tvorů. „Populaci hrabošů časem zdecimují choroby, stres a nedostatek potravy,“ uvedl Petr Stýblo ze Svazu ochránců přírody.

Jana Tomalová