Stovky zájemců si mohly vyzkoušet nejrůznější pokusy na několika desítkách stanovišť, které pro ně připravily instituce jako brněnské Vysoké učení technické, Hvězdárna a planetárium či brněnští strážníci.

Skupina dětí byla nadšená třeba z takzvané nenewtonovské kapaliny. „Připravili jsme káď naplněnou vodou se škrobem. Tato směs má tu zajímavou vlastnost, že čím víc lidé při kontaktu s ní používají sílu, tím tuhší je," nastínil odborný asistent Ústavu chemie materiálů z brněnského Vysokého učení technického Tomáš Opravil.

I když nejrůznější pokusy přitáhly zejména děti, i dospělí si vyzkoušeli netradiční zážitky. Třeba se v autě převrátit na střechu díky speciálnímu zařízení, které na festivalu představili brněnští strážníci.

Do auta si sedl i Pavel Pekár. „Nebál jsem se, ale rozhodně nebylo příjemné převrátit se v autě dolu hlavou. Člověk si uvědomí, co ho v životě může potkat. Jako pokus na festivalu to ale bylo skvělé," zhodnotil muž.

Děti si ze široké nabídky stanovišť ani nemohly vybrat. Nadšená byla třeba devítiletá Kateřina. „Nedá se říct, co je nejlepší, protože je tady všechno hezké. Už jsem stála v rozpuštěném škrobu a taky jsem zkoušela několik pokusů," libovala si dívka.

U dalších stanovišť lidé pozorovali slunce, s pomocí octu odpalovali jako rakety plastové lahve, nebo rýžovali zlato.