Spoustu nedostatků a chyb vyčítá brněnské vedení srovnávací analýze variant přestavby železničního uzlu. Jsou tak závažné, že celou tři sta třicet osm stran rozsáhlou práci město vrátilo pražské firmě Cityplan s připomínkami k přepracování.

K nejvíce kritizovaným patřila čtvrtá část hodnocení, která srovnávala financování obou projektů. Ze studie paradoxně vyplývá, že je výhodnější varianta rozšíření a přestavby stávajícího nádraží. A to i přesto, že nemá zajištěné peníze z evropských fondů.

„U varianty přisunutého nádraží nebudou k dispozici peníze z operačního programu doprava pro roky 2007–2013,“ připomínají odborníci ve srovnávací analýze. Narozdíl od projektu odsunuté polohy totiž není projektová dokumnentace v takovém stavu, aby o tyto peníze mohla žádat. Její dopravcování by trvalo asi šest let.

Analýza kritizuje také mnohem déle připravovaný projekt modernizace železničního uzlu v odsunuté poloze zhruba kilometr jižněji.

„Ani u jedné varianty nebyl předkladateli dokumentace proveden řádný výpočet ekonomické efektivnosti. Ve variantě odsunu to sice udělali, nedodrželi však metodiku,“ kritizuje studie. Přitom návratnost vynaložených peněz je důležitým kritériem při získávání peněz od Evropské unie.

„Čerpání prostředků evropských fondů je podmíněno pozitivními výsledky návrátnosti investice, což neprokázali předkladatelé ani jedné varianty,“ píše se v analýze.

Projekt odsunuté polohy operuje s dvaceti devíti a půl miliardami korun a projekt přisunuté polohy s necelými čtyřiadvaceti miliardami. Rekonstrukce a rozšíření budovy by tak mělo vyjít o čtyř a půl miliardy levněji.

Rozdíl je však podle pražských odborníků ještě větší. „Aby se odsunutá varianta stala ekonomicky výhodnější, musely by se investiční výdaje druhé varianty zvýšit o osm miliard osm set milionů korun,“ tvrdí odborníci. Započítavají do projektu odsunuté polohy totiž i připojku s letištěm a náklady na změnu trasování hromadné dopravy.

Proti jejich závěrům se ostře ohradilo vedení města. „Vstupní údaje byly nepřesné a zavádějící. Vedou ke zkresleným údajům. Navíc do projektu odsunutého nádraží započítali dvě miliardy na přípojku s letištěm, která není vůbec součástí projektu,“ prohlásila první náměstkyně primátora Barbora Javorová.

Nesouhlasí ani se třemi miliardami, které prý bude navíc stát změna trasování hromadné dopravy. S rozšířením městské dopravy směrem na jih počítají prý výhledové rozpočty na další roky bez ohledu na polohu nádraží. „Šestileté zpoždění přisunuté varianty v projektování by se negativně promítl i do zvýšení cen kvůli růstu DPH,“ dodala Javorová. Město analýzu s připomínkami vrátilo k dopracování.