Fólie funguje na principu fotoaktivního a antimikrobiálního povrchu. Technologie se aktivuje při kontaktu prstu s fólií a požadované místo vyčistí od nežádoucích látek. „Našim cílem je snížit riziko přenosu bakterií a virů mezi lidmi a tím zvýšit bezpečnost používání dotykových obrazovek, které se v současné době uplatňují napříč odvětvími,“ uvedl zakladatel společnosti FORTES interactive Libor Vošický a dodal, že zdrojem energie a jedinou podmínkou správného fungování tohoto procesu je dostatek denního či umělého světla.

Na dotykových obrazovkách se stejně jako na klávesnicích nachází řádově více bakterií, virů a plísní než na záchodovém prkénku. Vědci z londýnské univerzity na nich nalezli například stopy stolice a bakterie z lidských i zvířecích střev. „Je to lesklá, hladká plastová plocha. Čili zdroj patogenů. Riziko přenosu nemoci tam samozřejmě je. Jak velké a jak se procentuálně uplatňuje na přenosu infekčních onemocnění, vám neřeknu. Neznám práci, která by se přímo tímto zabývala,“ upřesnil lékař Ivo Procházka.

Nová technologie zatím prokázala účinnost pouze v laboratorních podmínkách. „Můžeme s radostí říct, že výsledky jsou nad očekávání dobré. Další fází je její testování a vylepšování v reálných venkovních podmínkách,“ doplnil Vošický.

Na vývoji fólie se podílejí i odborníci z brněnské techniky, Centra polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Centrum organické chemie. Dle nich se využití nové technologie neváže jen na dotykové obrazovky, nýbrž například i na kliky nebo nákupní košíky v obchodech.