Město tak reaguje na probíhající klimatické změny a svou činností se snaží omezit produkování škodlivin do ovzduší. Důležitým faktorem je podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka právě zapojení terciárního sektoru, tedy soukromých společností, které v této problematice hrají významnou roli.

„Společnosti, které se k iniciativě zapojí, podepíší memorandum o dlouhodobé spolupráci, jejímž cílem je adaptace na klimatické změny. Firmy by pak měly dělat úpravy na budovách, využívat energie z obnovitelných zdrojů, snižovat energetickou náročnost, efektivní využívat vodu, sázet zeleň nebo pořizovat vozidla na ekologický pohon,“ vypočítal náměstek primátorky Petr Hladík.

Společnosti za to můžou od magistrátu očekávat pomoc a podporu. "Ta bude technická, propagační, konzultační nebo finanční pomocí vhodných dotačních titulů," dodal mluvčí.

Město pak podle Hladíka vydá certifikáty odpovědným organizacím. "Partneři memoranda tyto zelené plakety dostanou při podpisu a při splnění určitých podmínek jim může být předán certifikát vyšší úrovně – bronzový, stříbrný nebo zlatý. Takto úspěšné společnosti pak také rádi zpropagujeme,“ přiblížil Petr Hladík.